Vatikán – cestovanie, pamiatky, informácie

Európa

Či už veriaci alebo neveriaci, snáď každý počul o Vatikáne. Ide o veľký paradox, pretože Vatikán je mestský štát v štáte. S pár stovkami obyvateľov je tento štát najnavštevovanejším štátom na svete. Aká je história Vatikánu? Aké sú pamiatky vo Vatikáne?

Tento štát sa nachádza v Ríme v Taliansku. Je najmenším nezávislým štátom na svete a duchovným centrom katolíckej cirkvi. Ako sídlo pápeža a ústredie rímskokatolíckej cirkvi je Vatikán hlavným cieľom náboženských pútnikov, turistov a milovníkov umenia.

Vatikán má dokonca aj svoj tzn. Vatikánsky rozhlas a Vatican news. Vďaka tomu dokáže Vatikán pokryť veľkú časť sveta a komunikovať s veriacimi a šíriť katolícku vieru.

Vatikán

Vatikán (ang. Vatican) vznikol v roku 1929 a Organizácia Spojených národov ho uznala ako suverénny štát. Zaberá plochu 108,7 hektára, čo z neho robí najmenší štát na svete, nie len v Európe. Počet jeho obyvateľov sa odhaduje na približne 800 a je sídlom pápeža a ďalších významných osobností katolíckej cirkvi.

Vo Vatikáne sa nachádzajú niektoré z najznámejších a najvýznamnejších umeleckých diel na svete. Vo Vatikánskom múzeu sa nachádzajú niektoré z najväčších umeleckých diel z obdobia renesancie a je jedným z najnavštevovanejších múzeí na svete.

Vo Vatikáne sa nachádzajú aj niektoré z najvýznamnejších náboženských pamiatok na svete. Pápežský palác je oficiálnym sídlom pápeža a Vatikánska knižnica obsahuje niektoré z najstarších a najdôležitejších náboženských rukopisov na svete. Veľkou atrakciou sú aj Vatikánske záhrady, ktoré sú pokojnou oázou uprostred mesta.

Vatikán je jedinečným miestom ako politický aj duchovný útvar. Je živým svedectvom o význame viery a sile umenia a architektúry. Je to miesto, ktoré musí navštíviť každý, kto sa zaujíma o náboženstvo, umenie a históriu.

História a vznik Vatikánu

Vatikán je najmenšia krajina na svete, ktorá sa nachádza v Ríme v Taliansku. Je sídlom pápeža a centrom rímskokatolíckej cirkvi. Hoci je Vatikán malý, má bohatú a pestrú históriu a už viac ako tisíc rokov je mocnou súčasťou sveta.

História Vatikánu sa začína v 4. storočí, keď rímsky cisár Konštantín presunul hlavné mesto Rímskej ríše z Ríma do mesta Byzancia. V 6. storočí bolo mesto známe ako Konštantínopol a bolo centrom Východorímskej ríše. V 8. storočí bolo mesto známe ako pápežský štát a bolo centrom rímskokatolíckej cirkvi.

V 9. storočí bol franský kráľ Karol Veľký korunovaný za prvého cisára Svätej ríše rímskej. Franská ríša bola predchodcom Svätej ríše rímskej, ktorá bola po stáročia mocnou silou v Európe. V tomto období bol pápež duchovnou hlavou ríše a mal značný vplyv.

Koncom 12. storočia sa mesto Rím stalo súčasťou pápežských štátov a pápež bol faktickým vládcom mesta. V roku 1309 sa pápežský úrad presťahoval z Ríma do Avignonu vo Francúzsku, kde zostal viac ako 70 rokov. Počas tohto obdobia mal pápež veľkú moc a dokázal vytvoriť Vatikán ako samostatnú krajinu.

V roku 1417 pápež Martin V. vrátil pápežstvo do Ríma a toto mesto bolo vyhlásené za slobodný prístav. To znamenalo, že pápež mohol viesť vlastnú zahraničnú politiku a raziť vlastné mince. V roku 1534 pápež Pavol III. vyhlásil Vatikán za nezávislý mestský štát s vlastnými zákonmi a vládou.

Odvtedy Vatikán zostal mocnou svetovou silou. Je významným centrom náboženského a kultúrneho života a symbolom katolíckej cirkvi. Pápež je jednou z najmocnejších postáv na svete a Vatikán každoročne navštevuje mnoho ľudí, aby spoznali jeho históriu a kultúru.

Pamiatky vo Vatikáne

Vďaka zaujímavej histórií a kultúre Vatikánu je tento štát navštevovaný aj kvôli nezabudnuteľným pamiatkam. Hoci je Vatikán rozlohou aj počtom obyvateľov veľmi malý, jeho ponuka pamiatok tomu vôbec nezodpovedá. Tu je pár tipov, aké pamiatky navštíviť a čo vidieť vo Vatikáne.

1. Bazilika svätého Petra

Bazilika svätého Petra je hlavná bazilika vo Vatikáne, pápežskej enkláve v Ríme. Ide o najväčší kostol na svete a považuje sa za jedno z najsvätejších katolíckych miest. Je miestom pochovania svätého Petra, prvého pápeža, a je najznámejším dielom renesančnej architektúry. Interiér baziliky zdobí renesančné a barokové umenie vrátane slávnej Michelangelovej sochy Pieta.

Táto Bazilika je jedným z najznámejších a najúchvatnejších náboženských miest na svete. Jej samotná veľkosť a veľkoleposť vzbudzuje úctu. Návšteva Baziliky svätého Petra je jedinečným zážitkom a musí ju vidieť každý, kto navštívi Rím.

Bazilika svätého Petra je najväčší kostol na svete a zároveň je to najznámejšie dielo renesančnej architektúry.

2. Vatikánske múzeá

Vatikánske múzeá sú verejné múzeá umenia a sochárstva vo Vatikáne. Múzeá obsahujú niektoré z najznámejších svetových umeleckých zbierok vrátane diel z obdobia renesancie, baroka a moderny.

V múzeách sa nachádzajú aj významné archeologické nálezy z Rímskej ríše a starovekého Egypta. Návštevníci si môžu prezrieť galérie a navštíviť slávnu Sixtínsku kaplnku, v ktorej sa nachádzajú Michelangelove fresky. Múzeá sú obľúbenou turistickou atrakciou a každoročne prilákajú milióny návštevníkov.

Vatikánske múzeá vo Vatikáne sú jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších múzeí umenia na svete. Vatikánske múzeá sa nachádzajú v centre Ríma a ponúkajú návštevníkom úchvatnú zbierku renesančného umenia, sôch a artefaktov z antického sveta. Od Sixtínskej kaplnky až po Rafaelove izby – múzeá si musí pozrieť každý, kto navštívi toto mesto. Prehliadka Vatikánskych múzeí je jedinečným zážitkom – príležitosťou spoznať históriu a kultúru priamo na mieste, kde toľko z nich vzniklo.

3. Sixtínska kaplnka

Sixtínska kaplnka sa nachádza v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Je oficiálnym sídlom pápeža a miestom dôležitých bohoslužieb katolíckej cirkvi vrátane pápežského konkláve, počas ktorého sa volí nový pápež.

Kaplnku najviac preslávili fresky, ktoré namaľoval Michelangelo a ďalší renesanční umelci. Strop kaplnky je pokrytý freskami zobrazujúcimi výjavy z Biblie a je jedným z najikonickejších obrazov talianskej renesancie. Rovnako známy je aj Posledný súd, ktorý Michelangelo namaľoval na stene oltára.

Sixtínska kaplnka vo Vatikáne je jedným z najikonickejších a najznámejších miest na svete. Návšteva Sixtínskej kaplnky je príležitosťou preskúmať miesto histórie, viery a umenia a pozrieť si majstrovské diela maliarstva a sochárstva. Je to miesto, ktoré musí navštíviť každý, kto oceňuje umenie a jeho silu dojímať a inšpirovať.

Sixtínska kaplnka je sídlom pápeže a taktiež sa tu volí nový pápež.

4. Rafaelove siene

Rafaelove siene sú sériou štyroch freskami vyzdobených prijímacích miestností, ktoré sa nachádzajú v pápežských apartmánoch vo Vatikáne. Navrhol a namaľoval ich taliansky renesančný umelec Rafael v rokoch 1508 až 1524.

Tieto štyri miestnosti, známe ako Stanze di Raffaello, zahŕňajú Stanza della Segnatura, Stanza d’Eliodoro, Stanza dell’Incendio a Stanza della Signatura. Spolu predstavujú niektoré z Raffaelových najväčších diel a považujú sa za jedny z najlepších príkladov renesančného umenia.

Raffaelove siene vo Vatikáne patria k najvýznamnejším miestnostiam v dejinách umenia. Obsahujú množstvo fresiek, ktoré zobrazujú výjavy z Biblie a iných klasických príbehov, ako aj portréty významných osobností tej doby.

Návšteva týchto miestností je skvelým spôsobom, ako spoznať krásu renesančného umenia a získať prehľad o živote a dobe jedného z najväčších umelcov všetkých čias.

5. Anjelský hrad

Anjelský hrad vo Vatikáne je impozantná kamenná pevnosť v centre Ríma v Taliansku. Pôvodne bol postavený v 2. storočí ako mauzóleum pre rímskeho cisára Hadriána a jeho rodinu, neskôr sa však využíval ako pevnosť a väzenie.

Dnes je hrad prístupný verejnosti a ponúka návštevníkom možnosť prezrieť si mnohé miestnosti vrátane starých väzenských ciel a pápežských apartmánov.

Anjelský hrad vo Vatikáne je pôsobivým historickým miestom, ktoré sa oplatí navštíviť. Návštevníci sa môžu pokochať aj úchvatným výhľadom na Rím z vrcholu hradných múrov. Vo vnútri hradu sa nachádza aj múzeum, ktoré poskytuje prehľad o histórii tohto miesta.

Tento anjelský hrad ponúka nádherný výhľad na Rím na vrchu hradných múrov.

6. Vatikánske záhrady

Vatikánske záhrady sú súborom záhrad a upravených pozemkov nachádzajúcich sa vo Vatikáne, pápežskej enkláve v Ríme v Taliansku. Záhrady majú rozlohu približne 23 hektárov. Obsahujú množstvo rôznych prvkov vrátane fontán, sôch a jaskýň, ako aj rôznych rastlín, kvetov a stromov. Záhrady sú prístupné návštevníkom a sú obľúbenou turistickou atrakciou.

Tieto Vatikánske záhrady sú povinnou zastávkou každého, kto navštívi Vatikán. Záhrady sú plné bujnej vegetácie, pôsobivých fontán a úžasných sôch.

Návštevníci v záhradách nájdu množstvo zaujímavých prvkov vrátane zoologickej záhrady, egyptského obelisku a slávneho Šiškového nádvoria. Je to tiež vynikajúce miesto na fotografovanie a nasávanie krásy Vatikánu.

7. Vatikánske observatórium

Vatikánske observatórium je astronomická výskumná a vzdelávacia inštitúcia podporovaná Svätou stolicou. Prevádzkuje dve observatóriá, jedno v pápežskom letnom sídle Castel Gandolfo a druhé na jezuitmi riadenej Arizonskej univerzite.

Observatórium má dlhú históriu vedeckých úspechov a jeho výskum sa zameriava na astrofyziku a kozmológiu. Má tiež aktívny osvetový program na podporu vedeckej gramotnosti, najmä medzi mladými ľuďmi.

Vatikánske observatórium je skvelým miestom na návštevu pre každého, kto sa zaujíma o astronómiu a vedu. Ako jedno z najstarších observatórií na svete má bohatú históriu a fascinujúce príbehy. Návštevníci sa môžu zoznámiť s rôznymi teleskopmi a prístrojmi, ktoré observatórium používa, a s výskumom, ktorý sa tu vykonáva.

Hvezdáreň má aj skvelý osvetový program, v rámci ktorého ponúka vzdelávacie programy a prednášky pre verejnosť. V neposlednom rade poskytuje nádherný výhľad na nočnú oblohu zo svojej polohy v Castel Gandolfo v Taliansku.

Cestovanie do Vatikánu

Ako už bolo spomenuté, hoci je Vatikán najmenší nezávislý štát, je tam rozhodne čo vidieť a zažiť. Ponúka jedinečnú autentickú atmosféru spojenú s históriou, politikou a náboženstvom.

Vo Vatikáne sa platí eurami, čo je pre slovenských turistov výhodou, nakoľko nie je potrebné si meniť peniaze. Do Vatikánu je možné sa dostať autom, autobusom alebo letecky do Ríma a odtiaľ autobusom priamo do Vatikánu.

Ak niekto cestuje do Vatikánu autom, môže sa zastaviť na pár dní do Padovy alebo Bibione. Týmto by dovolenka obsahovala historický program vo Vatikáne v kombinácií s dovolenkou pri mori v Padove či v Bibione.

Čo navštíviťPamiatky