10 naj drevených kostolíkov

Slovensko

Drevené kostolíky sú súčasťou slovenskej kultúry už po stáročia a sú svedkami mnohých dôležitých udalostí. V skutočnosti je drevený kostolík jedným z najstarších typov stavby na Slovensku. Ich význam je nespochybniteľný, nakoľko sú dôkazom dedičstva a histórie, ktoré sa na Slovensku udržiava už stáročia.

Chrám sv. Mikuláša v Bodružali

Gréckokatolícky chrám zrubového typu sa člení na tri hlavné časti, tri veže, zvonicu, cintorín a prikrýva ho strecha zo „šindieľ“. Pochádza z roku 1658, zatiaľ čo jeho vnútorné nástenné maľby a ikony sú datované do 18. storočia. Chrám sv. Mikuláša v Bodružali nesie svoje meno na počesť sv. Mikuláša Divotvorcu a je na ňom vidieť vplyv byzantskej architektúry.

Kostol a jeho pozemok je ohraničený plotom s bránou a v roku 2004 bol podrobený kompletnej rekonštrukcii. Okolie Bodružala v okrese Svidník je všeobecne bohaté na výskyt drevených kostolíkov, blízko sa nachádza napríklad Kostol sv. Michala Archanjela v Príkrej a kostoly Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli, Nižnom Komárniku a Hunkovciach.

Drevený artikulárny kostol Hronsek

Evanjelický kostol v Hronseku v okrese Banská Bystrica bol vybudovaný v rokoch 1725 – 1726 podľa podmienok platných pre evanjelické kostoly od čias Šopronského snemu z roku 1681. Kostol je preto drevený a nenájdete v ňom žiadny klinec.

Ide o jediný kostol na Slovensku s výraznými rysmi škandinávskej architektúry a v roku 1847 sa tu ženil Andrej Sládkovič. Súčasťou interiéru Dreveného artikulárneho kostolu Hronsek je barokový organ a oltár s olejomaľbami.

Disponuje kapacitou 1 100 miest, výnimočne dobrou akustikou a v jeho okolí nájdete aj stáročné lipy a peknú drevenú zvonicu. Pani Júlia Kollárová zo susedstva zvykne poskytovať odbornú prehliadku kostola, ideálne zajednanú vopred.

Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove

Drevený kostol považovaný za najstarší a najzachovalejší na našom území pochádza z konca 15. storočia, kedy bol z vybudovaný z červeného smreka po vzore gotického slohu. Rímskokatolícky kostol je dvojdielny a patrí k nemu presbytérium, chrámová loď, sakristia a majestátna veža špicatého tvaru.

Hlavný oltár Kostola sv. Františka z Assisi v Hervartove je zdobený obrazmi vrátane vzácnej maľby Posledná večera. Niektoré pôvodné časti kostola sú súčasťou expozície Národného múzea v Budapešti a radnice v Bardejove.

Ďalšími kostolmi z dreva na okolí sú napríklad Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Krivom, Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Mikulášovej a Kostol sv. Mikuláša v Zboji.

Kostol všetkých svätých v Tvrdošíne

Rímskokatolícky kostol gotického slohu spojený s cintorínom patrí medzi pýchy oravského regiónu. Postavený bol v 15. storočí a o dva storočie neskôr čiastočne prestavaný, kedy sa doň pridal aj barokový oltár s maľbou Všetkých svätých.

Najzaujímavejšími časťami Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne sú kazateľnica so zobrazeniami evanjelistov, klenbové hviezdnaté nebo, maľby apoštolov a cenný obraz sv. Juraja bojujúceho s drakom.

Rekonštrukcia kostola bola vykonaná v roku 1993, turistom je bežne prístupný v letnej sezóne a mimo nej po dohode. Najbližším príkladom dreveného kostola je v tomto prípade Kostol sv. Alžbety, ktorý je súčasťou Múzea oravskej dediny v Zuberci.

Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša

Tento kostolík sa nachádza v objatí Vihorlatských vrchov v Ruskej Bystrej v okrese Sobrance. Na tomto mieste bol v roku 1730 vztýčený gréckokatolícky zrubový chrám byzantského typu z dreva okolitých ihličnatých stromov, pričom rekonštrukcia sa v ňom dokončila v roku 1989.

Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej je menšej veľkosti, má jednu loď, dve veže v tvare cibule a šindľovú strechu. Vnútrajšok kostola sa riadi barokovým a rokokovým slohom a patria k nemu krásne ikony, niektoré dokonca staršieho dáta ako sám kostol.

Oplatí sa vám vybrať aj ku Kostolu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci, Kostolu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke a Kostolu sv. Michala archanjela v Inovciach.

Drevený artikulárny kostol Leštiny

Krásnym dreveným kostolíkom sa chváli aj obec Leštiny v okrese Dolný Kubín na rozhraní Chočských vrchov a Oravskej vrchoviny. Na návrší tu bol kostol postavený zo smrekového dreva v rokoch 1688 – 1689 z iniciatívy kapitána Jóba Zmeškala a v roku 1849 v ňom bol pokrstený spisovateľ Pavol Orságh Hviezdoslav.

Postupom času sa zrekonštruoval jeho vnútrajšok a pribudla mu zvonica, ktorú s kostolom spája zastrešené schodisko. Drevený artikulárny kostol Leštiny vyniká okrem iného svojimi nástennými zobrazeniami kvetinových motívov, pôsobivo dekorovanou kazateľnicou a barokovým oltárom s drevorezbou.

Dreveným kostolíkom okresu je aj Drevený Artikulárny kostol sv. Michala v Istebnom.

Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej

Menovaný drevený kostol stojí v obci Ladomirová v okrese Svidník od roku 1742 a rekonštrukciami si prešiel v rokoch 1946 a 1957, nakoľko bol poškodený počas druhej svetovej vojny a o dekádu neskôr silnou búrkou.

Gréckokatolícky kostol zrubového typu bol postavený bez použitia klincov, člení sa na tri základné časti, vlastní tri veže cibuľkovej formy a patrí k nemu aj priľahlá zvonica, cintorín a zrubové oplotenie. Pôsobivý ikonostas Chrámu sv. Michala Archanjela v Ladomirovej má päť radov s ikonami a zobrazuje mnohé biblické scény.

V blízkej vzdialenosti si nenechajte ujsť ani Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom, Kostol sv. Paraskievy v Novej Polianke a Kostol sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach.

Kostol sv. Trojice v Kežmarku

Podobne ako niektoré predchádzajúce kostolíky, aj drevený artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku vznikol pod dohľadom článkov prijatých na Šopronskom sneme. Vybudovaný bol v rekordnom čase troch mesiacov v roku 1717, pričom jeho stavitelia sa inšpirovali obdobným kostolom v Amsterdame a na jeho výstavbu prispeli okrem iného aj protestanti zo Švédska a Dánska.

Kostol sv. Trojice v Kežmarku je zrubového typu, nesie stopy baroka a ako jediný u nás má hlinenú omietku a murovanú časť. Disponuje krásnou maľovanou klenbou, vzácnym organom s drevenými píšťalami a kapacitou 1 500 veriacich. V 90. rokoch bol podrobený rekonštrukcii a odvtedy slúži opäť verejnosti.

Artikulárny evanjelický kostol Svätý kríž

Artikulárny evanjelický kostol Svätý Kríž bol pôvodne súčasťou obce Paludza, zatopenej pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara. Na svoje terajšie miesto v obci Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš bol prepravený v rokoch 1974 – 1982.

Ide pritom o jednu z najväčších stavieb z dreva nielen v rámci Slovenska, ale aj Strednej Európy, ktorá pojme až 6 000 osôb. Kostol bol postavený v tvare kríža a postupom času k nemu okrem barokového oltára s maľbou Premenenie Krista, kazateľnice so zrubovým podstavcom, organu, biblických zobrazení či lustrov z benátskeho skla pribudla aj veža so zvonicou.

Turistická prehliadka kostola sa absolvuje v doprovode sestier poskytujúcich odborný výklad.

Kostol sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku

Popri Svidníku a Bardejove patrí okres Snina k slovenským okresom s najväčším výskytom drevených kostolíkov. Príkladmi sú Kostol sv. Juraja Veľkomučeníka v Jalovej či Kostol sv. Michala Archanjela v Topoli a Uličskom Krivom.

Preto si zaslúži miesto aj v našom článku a na reprezentáciu okresu Snina sme si vybrali Kostol sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku vyznačujúci sa cennými liturgickými knihami v cyrilike, ktoré boli v priebehu 17. storočia tlačené v Ľvove a ďalších mestách dnešnej Ukrajiny.

Sám gréckokatolícky kostol s tromi hlavnými priestormi, dvomi vežami a šindľovou strechou vzniká v roku 1740 a v roku 1965 bola v jeho blízkosti vztýčená drevená zvonica.