10 NAJ drevených kostolíkov

Magazín

Drevené kostoly zďaleka nie sú len výsadou škandinávskej architektúry a ich viacerých predstaviteľov nájdete aj na Slovensku, predovšetkým na východe a severovýchode našej krajiny.

………………………………………………………………………………………………

CHRÁM SV. MIKULÁŠA V BODRUŽALI

Gréckokatolícky chrám zrubového typu sa člení na tri hlavné časti, tri veže, zvonicu, cintorín a prikrýva ho strecha zo šindieľ. Pochádza z roku 1658, zatiaľčo jeho vnútorné nástenné maľby a ikony sú datované do 18. storočia. Chrám sv. Mikuláša v Bodružali nesie svoje meno na počesť sv. Mikuláša Divotvorcu a je na ňom vidieť vplyv byzantskej architektúry. Kostol a jeho pozemok je ohraničený plotom s bránou a v roku 2004 bol podrobený kompletnej rekonštrukcii. Okolie Bodružala v okrese Svidník je všeobecne bohaté na výskyt drevených kostolíkov, blízko sa nachádza napríklad Kostol sv. Michala Archanjela v Príkrej a kostoly Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli, Nižnom Komárniku a Hunkovciach.

………………………………………………………………………………………………

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL HRONSEK

Evanjelický kostol v Hronseku v okrese Banská Bystrica bol vybudovaný v rokoch 1725 – 1726 podľa podmienok platných pre evanjelické kostoly od čias Šopronského snemu z roku 1681. Kostol je preto drevený a nenájdete v ňom žiadny klinec. Ide o jediný kostol na Slovensku s výraznými rysmi škandinávskej architektúry a v roku 1847 sa tu ženil Andrej Sládkovič. Súčasťou interiéru Dreveného artikulárneho kostolu Hronsek je barokový organ a oltár s olejomaľbami. Disponuje kapacitou 1100 miest, výnimočne dobrou akustikou a v jeho okolí nájdete aj stáročné lipy a peknú drevenú zvonicu. Pani Júlia Kollárová zo susedstva zvykne poskytovať odbornú prehliadku kostola, ideálne zajednanú vopred.

………………………………………………………………………………………………

KOSTOL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V HERVARTOVE

Drevený kostol považovaný za najstarší a najzachovalejší na našom území pochádza z konca 15. storočia, kedy bol z vybudovaný z červeného smreka po vzore gotického slohu. Rímskokatolícky kostol je dvojdielny a patrí k nemu presbytérium, chrámová loď, sakristia a majestátna veža špicatého tvaru. Hlavný oltár Kostola sv. Františka z Assisi v Hervartove je zdobený obrazmi vrátane vzácnej maľby Posledná večera. Niektoré pôvodné časti kostola sú súčasťou expozície Národného múzea v Budapešti a radnice v Bardejove. Ďalšími kostolmi z dreva na okolí sú napríklad Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Krivom, Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Mikulášovej a Kostol sv. Mikuláša v Zboji.

………………………………………………………………………………………………

KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH V TVRDOŠÍNE

Rímskokatolícky kostol gotického slohu spojený s cintorínom patrí medzi pýchy oravského regiónu. Postavený bol v 15. storočí a o dva storočie neskôr čiastočne prestavaný, kedy sa doň pridal aj barokový oltár s maľbou Všetkých svätých. Najzaujímavejšími časťami Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne sú kazateľnica so zobrazeniami evanjelistov, klenbové hviezdnaté nebo, maľby apoštolov a cenný obraz sv. Juraja bojujúceho s drakom. Rekonštrukcia kostola bola vykonaná v roku 1993, turistom je bežne prístupný v letnej sezóne a mimo nej po dohode. Najbližším príkladom dreveného kostola je v tomto prípade Kostol sv. Alžbety, ktorý je súčasťou Múzea oravskej dediny v Zuberci.

………………………………………………………………………………………………

CHRÁM PRENESENIA OSTATKOV SV. MIKULÁŠA

Tento kostolík sa nachádza v objatí Vihorlatských vrchov v Ruskej Bystrej v okrese Sobrance. Na tomto mieste bol v roku 1730 vztýčený gréckokatolícky zrubový chrám byzantského typu z dreva okolitých ihličnatých stromov, pričom rekonštrukcia sa v ňom dokončila v roku 1989.Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej je menšej veľkosti, má jednu loď, dve veže v tvare cibule a šindľovú strechu. Vnútrajšok kostola sa riadi barokovým a rokokovým slohom a patria k nemu krásne ikony, niektoré dokonca staršieho dáta ako sám kostol. Oplatí sa vám vybrať aj ku Kostolu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci, Kostolu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke a Kostolu sv. Michala archanjela v Inovciach.

………………………………………………………………………………………………

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL LEŠTINY

Krásnym dreveným kostolíkom sa chváli aj obec Leštiny v okrese Dolný Kubín na rozhraní Chočských vrchov a Oravskej vrchoviny. Na návrší tu bol kostol postavený zo smrekového dreva v rokoch 1688 – 1689 z iniciatívy kapitána Jóba Zmeškala a v roku 1849 v ňom bol pokrstený spisovateľ Pavol Orságh Hviezdoslav. Postupom času sa zrekonštruoval jeho vnútrajšok a pribudla mu zvonica, ktorú s kostolom spája zastrešené schodisko. Drevený artikulárny kostol Leštiny vyniká okrem iného svojimi nástennými zobrazeniami kvetinových motívov, pôsobivo dekorovanou kazateľnicou a barokovým oltárom s drevorezbou. Dreveným kostolíkom okresu je aj Drevený Artikulárny kostol sv. Michala v Istebnom.

………………………………………………………………………………………………

CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA V LADOMIROVEJ

Menovaný drevený kostol stojí v obci Ladomirová v okrese Svidník od roku 1742 a rekonštrukciami si prešiel v rokoch 1946 a 1957, nakoľko bol poškodený počas druhej svetovej vojny a o dekádu neskôr silnou búrkou. Gréckokatolícky kostol zrubového typu bol postavený bez použitia klincov, člení sa na tri základné časti, vlastní tri veže cibuľkovej formy a patrí k nemu aj priľahlá zvonica, cintorín a zrubové oplotenie. Pôsobivý ikonostas Chrámu sv. Michala Archanjela v Ladomirovej má päť radov s ikonami a zobrazuje mnohé biblické scény . V blízkej vzdialenosti si nenechajte ujsť ani Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom, Kostol sv. Paraskievy v Novej Polianke a Kostol sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach.

………………………………………………………………………………………………

KOSTOL SV. TROJICE V KEŽMARKU

Podobne ako niektoré predchádzajúce kostolíky, aj drevený artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku vznikol pod dohľadom článkov prijatých na Šopronskom sneme. Vybudovaný bol v rekordnom čase troch mesiacov v roku 1717, pričom jeho stavitelia sa inšpirovali obdobným kostolom v Amsterdame a na jeho výstavbu prispeli okrem iného aj protestanti zo Švédska a Dánska. Kostol sv. Trojice v Kežmarku je zrubového typu, nesie stopy baroka a ako jediný u nás má hlinenú omietku a murovanú časť. Disponuje krásnou maľovanou klenbou, vzácnym organom s drevenými píšťalami a kapacitou 1500 veriacich. V 90. rokoch bol podrobený rekonštrukcii a odvtedy slúži opäť verejnosti.

………………………………………………………………………………………………

ARTIKULÁRNY EVANJELICKÝ KOSTOL SVÄTÝ KRÍŽ

Artikulárny evanjelický kostol Svätý Kríž bol pôvodne súčasťou obce Paludza, zatopenej pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara. Na svoje terajšie miesto v obci Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš bol prepravený v rokoch 1974 – 1982. Ide pritom o jednu z najväčších stavieb z dreva nielen v rámci Slovenska, ale aj Strednej Európy, ktorá pojme až 6000 osôb. Kostol bol postavený v tvare kríža a postupom času k nemu okrem barokového oltára s maľbou Premenenie Krista, kazateľnice so zrubovým podstavcom, organu, biblických zobrazení či lustrov z benátskeho skla pribudla aj veža so zvonicou. Turistická prehliadka kostola sa absolvuje v doprovode sestier poskytujúcich odborný výklad.

………………………………………………………………………………………………

KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA V RUSKOM POTOKU

Popri Svidníku a Bardejove patrí okres Snina k slovenským okresom s najväčším výskytom drevených kostolíkov. Príkladmi sú Kostol sv. Juraja Veľkomučeníka v Jalovej či Kostol sv. Michala Archanjela v Topoli a Uličskom Krivom. Preto si zaslúži miesto aj v našom článku a na reprezentáciu okresu Snina sme si vybrali Kostol sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku vyznačujúci sa cennými liturgickými knihami v cyrilike, ktoré boli v priebehu 17. storočia tlačené v Ľvove a ďalších mestách dnešnej Ukrajiny. Sám gréckokatolícky kostol s tromi hlavnými priestormi, dvomi vežami a šindľovou strechou vzniká v roku 1740 a v roku 1965 bola v jeho blízkosti vztýčená drevená zvonica.