Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Slovensko

Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5 000 diel.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 a je treťou najstaršou na Slovensku. Sídli v budove z konca 18. storočia, ktorá bola postavená pre potreby evanjelického školstva. V jej priestoroch v rokoch 1854 – 1865 ako učiteľ pôsobil Peter Michal Bohúň, maliar národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia.

Dnešnú modernú podobu budova získala v 70. rokoch 20. storočia. V súčasnosti v nej nájdete päť stálych expozícií a výstavnú sieň, v ktorej sa usporadúvajú veľké súborné, tematické, kolektívne alebo autorské výstavy.

Čo je Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa?

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa sídli v zaujímavo projektovanej budove v Liptovskom Mikuláši a okrem krátkodobých výstav núka na obdiv pätoro stálych expozícií. V expozícii Staré umenie možno nájsť stredoveké a novoveké historické umelecké diela sakrálneho i svetského charakteru, expozícia Peter Michal Bohúň približuje tvorbu významného v Liptove pôsobivšieho maliara, ktorý dal galérii i meno.

Ďalšie stále výstavy sa venujú slovenskému výtvarnému umeniu 19. a 20. storočia a najvýznamnejším liptovským umelcom druhej polovice 20. storočia.

druhej najväčšej galérii na Slovensku sú umiestnené stále expozície diela P.M. Bohúňa, starého umenia – gotikabaroko a umenia 19. a 20. storočia a pravidelne sa tu konajú krátkodobé výstavy.

Pôvodné využitie budovy

Budova galérie pôvodne slúžila ako evanjelická ľudová škola. Ako učiteľ v nej pôsobil aj Peter Michal Bohúň, ktorého meno nesie galéria. Patril k vynikajúcim umelcom 19. storočia. Venoval sa hlavne portrétnej maľbe a je autorom mnohých oltárnych obrazov.

V galérii je približne 5 000 plastík, grafík, fotografií, kresieb a malieb. Tento zbierkový fond je prezentovaný v štyroch stálych expozíciách. Galéria má okrem toho aj dve výstavné siene, kde sa väčšinou predstavujú prechodné výstavy, koncerty a pod.

Veľká výstavná sieň v Galérii P.M. Bohúňa je najväčším výstavným priestorom svojho druhu na Slovensku. V galérii sídli aj Dom fotografie.

Expozícia Staré umenie

Expozícia Staré umenie vo svojej prvej časti predstavuje vzácne tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti severného Slovenska, ale najmä Liptova (gotický oltár z Dovalova, oltárne časti zo Svätého Kríža). Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky. Maľbu 18. storočia reprezentuje predovšetkým dobový šľachtický portrét. Tretia časť predstavuje tzv. zľudovené formy baroka – sochársku tvorbu domácich rezbárskych dielní 18. a 19. storočia.

Vývoj slovenského maliarstva

Ďalšia stála expozícia v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí s názvom Portrét, krajina, žáner. Svoje zastúpenie tu má predovšetkým portrétna maľba (Czauczik, Klemens), ale aj krajinkárska tematika druhej polovice 19. storočia (E. Ballo, Medňanský, Skutecký a i.).

Najväčší priestor je venovaný tvorivej osobnosti Petra Michala Bohúňa v expozícií s názvom Bohúňova sieň. V galérii môžete obdivovať až 32 Bohúňových obrazov. Kolekciu dopĺňajú diela zo začiatku 20. storočia, ktoré svojou podstatou, spôsobom umeleckého vyjadrenia korenia v predchádzajúcom storočí (Mousson, A. Ballo, Kubínyi, Halász-Hradil, Kyselý, P. J. Kern, rané Mallého a Benkove diela a i.).

Slovenské výtvarné umenie

Návštevníci, ktorých viac oslovuje moderné umenie, určite neobídu expozíciu venovanú slovenskému výtvarnému umeniu 20. storočia – Moderna – 20. storočie. Stála expozícia približuje vývoj slovenského maliarstva v 1. polovici 20. storočia. Je tu zastúpenie zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia, ktorá námety čerpá z prostredia vidieckeho, neskôr i mestského a intímneho prostredia.

Ide o maliarov ovplyvnených secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk), umelci s presahmi na európsku modernu (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, I. Weiner Kráľ), príslušníci tzv. Generácie 1909 (Ján Mudroch, Ján Želibský, Ladislav Čemický, Ester. Š. Martinčeková) a další.

Osobnosti výtvarného umenia Liptova

Pietou expozícou je výstava diel osobností výtvarného umenia Liptova. Prezentuje štvoricu významných umelcov, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom a mestom v jeho srdci a ich význam pritom ďaleko prekročil hranice regiónu i Slovenska. Ich mená hovoria za všetko: Ester Martinčeková-Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr a Michal Kern.

Čo navštíviťKam na výletZaujímavosti