Vodná nádrž Nová Bystrica

Slovensko

Vodná nádrž Nová Bystrica sa nachádza v severnej časti Slovenska a je jednou z najväčších umelých nádrží na Slovensku. Táto nádrž slúži ako zdroj pitnej vody pre okolité obce, ale tiež je využívaná pre turistické a rekreačné účely.

Vodnú nádrž Nová Bystrica stavali v rokoch 1983 – 1989. Pre účely vodnej nádrže museli byť zaplavené dve obce, Harvelka a Riečnica. Dnes sa nachádzajú na dne tejto nádrže, približne 50 metrov pod hladinou vody.

V obciach sa pred postavením nádrže natáčalo aj niekoľko známych filmov, napríklad Pole neorané alebo Sedím na konári a je mi dobre.

Nádrž je situovaná na rieke Bystrica, na mieste sútoku potoka Harvelka a riečnickým potokom v Bystrickej doline. Okrem hlavnej úlohy zásobárne pitnej vody pre okresy Čadca a Žilina, priehrada slúži na zadržanie povodňovej vody, ktorá sa vlieva do nádrže z doliny.

V súčasnosti sa na nádrži nachádza aj vodná elektráreň, ktorá elektrinou zásobuje okolité obce.

Každoročné stretnutie bývalých obyvateľov

Obyvatelia zaplavených obcí Riečnica a Harvelka sa každoročne stretávajú pri nádrži. Zachoval sa tu totiž pôvodný murovaný riečnický kostol, ktorý dnes slúži ako miesto stretnutia domácich.

Na územie Riečnice prišli prvý obyvatelia v 17. a 18. storočí z Terchovej a bystrickej doliny. Územie Harvelky na druhú stranu osídľovali obyvatelia Starej Bystrice a Lutíš. Postupne prechádzali z oblasti na brehoch rieky ďalej do vrchov a jednotlivých dolín. Každá rodina tu obshospodarovala časť poľa.

V priebehu storočí oblasť patrila pod mnohé panstvá z okolia. Tie nadobúdali majetky a každému osadníkovi udeľovali príbytok a pôdu.

Drevený kostol Panny Márie bol postavený v roku 1789, mal jeden oltár s oltárnym kameňom. Mal taktiež drevenú kazateľnicu, pod ktorou sa nachádzala krstiteľnica.

Chránená krajinná oblasť 1. stupňa

Nakoľko sa nádrž Nová Bystrica nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, s ochranným pásmom 1. stupňa, nie je tu povolené kúpanie, vodné športy. Aj napriek tomu, že v priehrade žije množstvo rýb ako pstruh potočný a zubáč, rybolov povolený nie je.

Možnosti turistického využitia v tejto oblasti však predsa sú. V blízkosti vodnej nádrže sa nachádza množstvo turistických atrakcií, ako napríklad turistické chodníky a cyklotrasy, ktoré vedú okolo nádrže a jej okolia.

Okolo celej priehrady zasadenej do krásneho prírodného prostredia sa ťahá značený cykloturistický chodník. Tento chodník je dlhý približne 30 km a ponúka nádherné pohľady na pokojnú vodu i okolité lesy.

Horná Orava – prírodný park neďaleko nádrže

Pre milovníkov turistiky je k dispozícii niekoľko značených turistických chodníkov, ktoré vedú okolo nádrže a jej okolia. Okolie nádrže je charakteristické krásnymi lesmi, skalnatými útvarmi a prírodnými jazerami. Na juhovýchodnej strane nádrže sa nachádza Chránená krajinná oblasť Horná Orava, ktorá je bohatá na endemické druhy rastlín a živočíchov.

Horná Orava je oblasť nachádzajúca sa v severnej časti Slovenska a patrí medzi najkrajšie a najzaujímavejšie miesta na Slovensku. Táto oblasť je charakteristická svojou krásnou prírodou, bohatou históriou a tradičnou kultúrou.

Horná Orava má bohatú históriu, ktorá sa prejavuje v jej architektúre, pamiatkach a kultúre. Na tejto oblasti sa nachádza mnoho historických miest, ktoré sú dôležité nielen pre Slovensko, ale aj pre celé stredoeurópske regióny.

Medzi najdôležitejšie miesta patrí Oravský hrad, ktorý je dominantou celej oblasti. Okrem toho sa tu nachádza množstvo ďalších historických miest, ako sú napríklad zrúcaniny hradov, zámky, kostoly a ďalšie pamiatky.

Horná Orava je tiež známa svojou tradičnou kultúrou, ktorá sa prejavuje v miestnych zvykoch, tradíciách a remeslách. V tejto oblasti sa dodnes zachovali tradičné spôsoby života a kultúrne podujatia, ako sú napríklad folklórne festivaly, kde si môžete vypočuť tradičnú ľudovú hudbu, tance a obliekanie tradičných krojov.

Horná Orava je tiež obľúbenou turistickou destináciou, ktorá ponúka množstvo aktivít pre návštevníkov. Milovníci turistiky si tu môžu vybrať z množstva značených chodníkov a turistických trás, ktoré vedú cez krásne prírodné scenérie. Okrem toho tu nájdete aj množstvo cyklotrás, zimných športovísk a vodných atrakcií, ktoré sú k dispozícii po celý rok.

Vodná nádrž Nová Bystrica je nielen dôležitým zdrojom pitnej vody a elektrickej energie, ale tiež obľúbeným miestom pre turistiku a rekreáciu. Okolie nádrže ponúka množstvo možností na vodné i pozemné aktivity a turisti si tu môžu užiť krásne prírodné scenérie.