Trenčianske Teplice – kúpele, pamiatky

Slovensko

Neveľké kúpeľné mesto, obkolesené Strážovskými vrchmi, leží asi 15 km severne od Trenčína, v údolí potoka Teplička. Do mesta so štyrmi tisíckami obyvateľov každoročne prichádzajú hostia za pokojným lesným prostredím, ale v prvom rade za zdravím.

Mesto ponúka krásne historické a kultúrne pamiatky, ako aj prírodné krásy, ktoré ho robia ideálnym miestom na oddych a relax. Jednou z najväčších atrakcií Trenčianskych Teplíc sú ich kúpele, ktoré ponúkajú návštevníkom rôzne liečebné procedúry a wellness služby.

V meste sa nachádza niekoľko liečebných prameňov, ktoré majú blahodarné účinky na zdravie a pomáhajú pri liečbe rôznych ochorení. Kúpele v Trenčianskych Tepliciach sú vyhľadávané nielen domácimi, ale aj zahraničnými turistami.

Liečivé pramene – podľa starej povesti liečivé pramene, ktoré sa v Trenčianskych Tepliciach nachádzajú, objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach. Pastier sa po niekoľkých kúpeľoch v ňom zázračne uzdravil.

História Trenčianskych Teplíc

Teplé pramene museli poznať už začiatkom nášho letopočtu lovecké národy Kvádov a Markomanov. Poznali ich zrejme i rímske légie. Prvý písomný záznam o prameňoch však pochádza až z roku 1247. Od 13. do 19. storočia patrilo územie Trenčianskych Teplíc s termálnymi prameňmi majiteľom Trenčianskeho hradu.

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili dlhých 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v celom Rakúsko – Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina. Kúpele prebudoval a zmodernizoval.

Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes –turecký kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu.

Koncom 19. storočia začína v mestečku komplexná kúpeľná liečba. V roku 1909 boli kúpele predané maďarskej akciovej spoločnosti, no už v roku 1918 po prvej svetovej vojne sa majiteľom stala Československá akciová spoločnosť. Dnes vlastní kúpele spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..

Najstaršie kúpele na Slovensku

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach patria k najstarším a najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. Je to predovšetkým vďaka termálnej vode, ktorá sa pri liečbe neupravuje a romantickej polohe kúpeľov. Na liečbu sa využíva prírodná sírna termálna voda.

V súčasnosti sa okrem nej využíva široká paleta liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie. Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátanie psoriázy.

Jedinečná architektúra kúpeľov

Medzi mnohé historicky a architektonicky zaujímavé budovy mesta patrí funkcionalistický skvost, kúpalisko Zelená žaba, ktorá prešla v rokoch 2014 -2015 kompletnou rekonštrukciou. Príjemnú atmosféru Trenčianskych Teplíc dotvára kúpeľný park s lesoparkom a umelým jazerom.

Na rozlohe 18 ha sa nachádza množstvo jedinečných drevín – chránený strom tisovec dvojradový, dvestoročná lipa malolistá či ľaliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledíčie a mnohé ďalšie cudzokrajné dreviny. Prechádzka parkom je balzamom na dušu nielen pre kúpeľných hostí, ale aj pre návštevníkov mesta.

Zaujímavosti v okolí

Mesto Trenčianske Teplice má aj iné kúzla ako napríklad krásne historické centrum. Stojí za návštevu barokový kaštieľ, ktorý dnes slúži ako múzeum, kde môžete vidieť rôzne expozície z histórie mesta a regiónu.

Ďalšou pamiatkou je kostol sv. Štefana, ktorý je jednou z dominant mesta. Okolo kostola sa nachádza množstvo reštaurácií a kaviarní, kde si môžete vychutnať chutné miestne jedlá a kávu.

Trenčianske Teplice sú tiež obklopené krásnou prírodou. V okolí mesta sa nachádza niekoľko turistických chodníkov, ktoré vedú po nádherných úsekoch Strážovských vrchov.