Náučný chodník Rajecké Teplice – Porúbka

Slovensko

V tomto čase tu budú 2 roky odkedy sa zrevitalizoval Náučný chodník Rajecké Teplice – Porúbka. Aktivita sa uskutočnila v rámci projektu “Beskydská magistrála – cesta k priateľstvu národov”, za finančnej podpory z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a združenia Región Beskydy.

Pribudli informačné tabuľe, na ktorých pracovali po odbornej stránke Národný park Malá Fatra a Považské múzeum v Žiline. Značenie obnovili členovia klubu Značkár. Boli sme teda zvedaví, v akom stave sú spomínané vylepšenia a samozrejme aj samotný chodník.

Zo zdrojov na internete sme sa dočítali, že výlet bude trvať 3-4 hodiny. My sme po prejdení zistili, že sa to dá stihnuť aj za dve hodiny. Oficiálny údaj je skôr pre rodiny s deťmi.

Vláčikom na výlet do Rajeckých Teplíc

Rajecke Teplice, konkrétne parkovisko pred kúpeľným domom Laura (termálne kúpalisko) je odporúčaným východiskom trasy. Parkovisko určite neprehliadnete, pretože sa nachádza tesne za tabuľou Rajecké Teplice po ľavej strane hlavnej cesty v smere od Žiliny. Stojí tu mimochodom každý dedinský autobus.

Ďalším spôsobom, ako sa dostať do Rajeckých Teplíc, je použiť vlak. Ten vrelo odporúčame, pretože je to skvelý zážitok hlavne pre deti. Trať prechádza peknými scenériami Rajeckej doliny, takže je vhodný aj ako samostatný výlet spojený s návštevou kúpaliska v Rajci alebo v Rajeckých Tepliciach.

Ak pôjdete do Rajeckých Teplíc vlakom, tak sa zo stanice dostanete na začiatok chodníka krížom cez kúpeľný park. Ak máte chvíľku času, môžete si oddychnúť pri jazierku v centre Rajeckých Teplíc.

Začíname

No a teraz konečne k samotnej trase. Prvé zastavenie nás čakalo hneď po pár metroch. Na novej tabuli boli informácie o Rajeckých Tepliciach. Chodník prechádzal lesom, ale tesne nad hlavnou cestou, ktorú bolo dobre počuť. Po niekoľko sto metroch nasledovalo ďalšie zastavenie. Tu sme sa mohli zoznámiť so základnými informáciami o trase.

Občas spoza stromov vykukli domy mestskej časti Rajeckých Teplíc – Poluvsie. Mimochodom v jednom z týchto domov sa narodil kpt. Jozef Gabčík, ktorý bol účastníkom atentátu na Reinharda Heydricha – ríšskeho protektora.

Poluvsianska skalná ihla

15 metrov vysoká skalná ihla nachádzajúca sa hneď vedľa hlavnej cesty v obci Poluvsie (dnes časť Rajeckých Teplíc) je jedným z najkrajších skalných útvarov na Slovensku. Táto prírodná pamiatka vznikla vďaka erózií, ktorá oddelila úzku časť brala od zvyšku skalného masívu.

Poluvsianska skalná ihla je tvorená dolomitom, vďaka čomu ju obrastá vzácna vápnomilná flóra. V minulosti sa využívala na horolezecký výcvik, kvôli puklinám, ktoré sa objavili v strednej a hornej časti ihly, bola však táto činnosť zakázaná.

K Poluvsianskej skalnej ihle sa možno poľahky dostať po asfaltovej ceste spájajúcej Rajecké Teplice a Žilinu. Okolo útvaru vedie i náučný chodník z Rajeckých Teplíc do obce Porúbka.

O chvíľu sme boli pri Poluvsianskej skalnej ihle. Je to dolomitová skala ihlovitého tvaru dosahujúca výšku približne 15 metrov. Rozrušovaním menej odolných vrstiev sa oddelila od ostatného skalného masívu. Tento prírodný výtvor je významný z vedeckého, náučného a estetického hľadiska.

Stojí hneď vedľa hlavnej cesty. Všimnúť si ju môžete aj z vlaku, pri zastávke Poluvsie. Za skalnou ihlou sme zatočili doľava a pokračovali sme po poľnej ceste. Už sme si mysleli, že chodník ani nebude stúpať, ale akonáhle sme sa priblížili ku kempingu Slnečné skaly tak to prišlo. A občas sa nám odkryl aj výhľad.

Turská skala

Značenie bolo dobré, niekedy však boli značky zoškrabané (nevieme prečo). Suverénne najkrajší výhľad sa nám naskytol na Turskú skalu – prírodnú pamiatku, ktorá je zriedkavým geomorfologickým útvarom – obtočníkom. Má výraznú estetickú a krajinotvornú funkciu. Zostup z vyhliadky bol dosť prudký a bolo tu dosť šmykľavo.

Onedlho sme sa ocitli pri rieke Rajčianka, ktorej bola venovaná ďalšia informačná tabuľa. Nachádzala sa tu aj studnička, kde bolo možné dočapovať zásoby vody.

Pozor na záver

A to sme sa už nezadržateľne blížili k záveru trasy. Dôležité upozornenie: Keď prídete k železnici na okraji Porúbky, prejdite cez priecestie a lúkou pokračujte popri Rajčianke. Vyšľapaná cesta vás zavedie až do dediny. Rozhodne nepokračujte po náučnom chodníku.

Keby ste tak urobili, museli by ste sa predierať rúbaniskom zarasteným bodliakmi tak ako my. Slovo na záver: pekne strávené nedeľné popoludnie v prírode.