Múzeum Janka Kráľa

Slovensko

Múzeum Janka Kráľa, ktoré sa nachádza v centre Liptovského Mikuláša, je múzeum venované životu a dielu jedného z najslávnejších básnikov krajiny, Janka Kráľa. Múzeum je povinnou zastávkou pre každého, kto sa zaujíma o slovenskú kultúru a históriu, pretože ponúka fascinujúci pohľad na život a dobu tohto významného literáta.

Múzeum sídli v historickej budove, ktorá bola kedysi domom Kráľových rodičov a bola starostlivo zrekonštruovaná tak, aby odrážala obdobie, v ktorom básnik žil. Expozícia obsahuje širokú škálu artefaktov a dokumentov vrátane originálnych rukopisov, listov, fotografií a osobných predmetov, ktoré patrili Kráľovi a jeho rodine.

Kto bol Janko Kráľ?

Janko Kráľ (1822-1876) bol slovenský básnik, spisovateľ a prekladateľ, ktorý patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry 19. storočia. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši na Slovensku, kde strávil väčšinu svojho života.

Kráľovu tvorbu ovplyvnil romantizmus a jeho diela sa zameriavajú na lásku, prírodu a národnú túžbu po slobode. Medzi jeho najznámejšie básne patrí „Človek a pes“, „Na kráľovej holi“, „Vrchár“ a „Marína“. Jeho básnická tvorba bola veľmi populárna a oceňovaná už počas jeho života, a dodnes je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov vôbec.

Okrem básníctva sa Kráľ zaoberal aj prekladateľskou činnosťou, a prekladal diela ako napríklad Goethov Faust alebo Shakespearov Hamlet do slovenčiny. Bol tiež politicky aktívny a zastával názory na zjednotenie Slovákov a obranu ich národných záujmov.

Zaujímavosť múzea – Kráľova pracovňa

Jedným z vrcholov múzea je rekonštrukcia Kráľovej pracovne s jeho písacím stolom, stoličkou a osobnými vecami. Návštevníci môžu vidieť, kde Kráľ napísal niektoré zo svojich najznámejších básní, a hlbšie pochopiť tvorivý proces básnika a historický kontext, v ktorom žil.

Zbierky tradičných slovenských odevov a nástrojov

Ďalšou fascinujúcou časťou múzea je zbierka tradičných slovenských odevov, nástrojov a predmetov domácnosti z 19. storočia. To poskytuje cenný pohľad na každodenný život obyčajných ľudí na Slovensku počas Kráľovho života a pomáha zasadiť jeho dielo do širšieho kultúrneho kontextu.

Pravidelné prednášky a kultúrne podujatia

Okrem stálej expozície sa v múzeu počas roka konajú aj dočasné výstavy, prednášky a kultúrne podujatia. To z neho robí živú a dynamickú inštitúciu, ktorá sa neustále zapája do diania v miestnej komunite a propaguje slovenskú kultúru.

Celkovo je Múzeum Janka Kráľa jedinečnou a hodnotnou inštitúciou, ktorá ponúka fascinujúci pohľad na život a dielo jednej z najvýznamnejších slovenských literárnych osobností. Či už ste fanúšikmi poézie, histórie, alebo sa jednoducho chcete dozvedieť viac o slovenskej kultúre, múzeum sa oplatí navštíviť.

Vďaka pútavým exponátom, erudovanému personálu a pestrému programu určite poskytne nezabudnuteľný a obohacujúci zážitok návštevníkom všetkých vekových kategórií.

Budova múzea

Budova múzea patrí k najvýraznejším domom mikulášskeho námestia. Má viaceré názvy – Stoličný dom, Illešházyovská kúria alebo Seligovský dom. Je charakteristický mohutnou trojitou arkádou, v meste ojedinelou, ktorou vystupuje z radu ostatných domov na západnej strane námestia.

V súčasnosti sa v priestoroch Seligovského a priľahlého Straussovského domu nachádza jedna zo stálych expozícií Múzea Janka Kráľa pod názvom Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Expozícia prezentuje mestské dejiny od najstarších čias až po koniec druhej svetovej vojny.

Jej súčasťou je i pamätná izba romantického básnika a mikulášskeho rodáka Janka Kráľa. V podzemných priestoroch je umiestnená Mikulášska mučiareň, približujúca tzv. trpné vypočúvanie legendárneho zbojníka a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka v druhý deň jeho súdu.

Ďalšie stále expozície Múzea Janka Kráľa sa nachádzajú v priestoroch historickej evanjelickej fary na Tranovského ulici (Tatrín a Žiadosti slovenského národa) a v rodnom dome súrodencov Rázusovcov na Vrbickej ulici (Rázusovie dom). V správe múzea je i židovská synagóga na Hollého ulici, v letných mesiacoch sprístupnená verejnosti.