Múzeum Janka Kráľa

Magazín

Budova múzea patrí k najvýraznejším domom mikulášskeho námestia. Má viaceré názvy – Stoličný dom, Illešházyovská kúria alebo Seligovský dom. Je charakteristický mohutnou trojitou arkádou, v meste ojedinelou, ktorou vystupuje z radu ostatných domov na západnej strane námestia.

V súčasnosti sa v priestoroch Seligovského a priľahlého Straussovského domu nachádza jedna zo stálych expozícií Múzea Janka Kráľa pod názvom Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Expozícia prezentuje mestské dejiny od najstarších čias až po koniec druhej svetovej vojny. Jej súčasťou je i pamätná izba romantického básnika a mikulášskeho rodáka Janka Kráľa. V podzemných priestoroch je umiestnená Mikulášska mučiareň, približujúca tzv. trpné vypočúvanie legendárneho zbojníka a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka v druhý deň jeho súdu.

Ďalšie stále expozície Múzea Janka Kráľa sa nachádzajú v priestoroch historickej evanjelickej fary na Tranovského ulici (Tatrín a Žiadosti slovenského národa) a v rodnom dome súrodencov Rázusovcov na Vrbickej ulici (Rázusovie dom). V správe múzea je i židovská synagóga na Hollého ulici, v letných mesiacoch sprístupnená verejnosti.

Kompletné otváracie hodiny nájdete na webe prevádzkovateľa

Dospelí: od 2 €
Zľavnené vstupné: od 1 €
Kompletný cenník poskytne prevádzkovateľ

Mgr. Zdenko Blažek

Nám. osloboditeľov 31

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 (0)44/552 25 54

E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk

Web: Múzeum Janka Kráľa