Gaderská dolina

Magazín

Neďaleko malebnej turčianskej obce Blatnica sa rozprestiera jedna z najkrajších a najnavštevovanejších dolín Veľkej Fatry, Gaderská dolina. Táto dolina patrí k skvostom slovenskej prírody, hustotou zaujímavých skalných útvarov – previsov, brál, dier, okien – a prekrásnych prírodných scenérií ju len tak niečo neprekoná. Čarovnú atmosféru doliny dotvára zurčiaca bystrinka zvaná Gaderský potok. Gaderská dolina je zaujímavá i obrovským množstvom vzácnych druhov kveteny, je priam botanickou záhradou, možno tu nájsť známy plesnivec alpínsky, poniklec slovenský či našu najväčšiu orchideu – črievičník papučkový. Zo zvierat tu žije medveď, rys, vlk, ba dokonca i kamzík. Historiskou zaujímavosťou doliny je, že tu bol natočený prvý slovenský dlhometrážny hraný film Jánošík z dielne blatnických rodákov Siakeľovcov a aj časti novšieho, Bielikovho Jánošíka z rokov 1962 – 1963. Celou Gaderskou dolinou vedie značený turistický chodník, ktorého východiskom je obec Blatnica. Tento chodník pokračuje Dedošovou dolinou a možno sa ním (či odbočkami z neho) dostať na viaceré vrcholy hlavného hrebeňa Veľkej Fatry. Samotnú Gaderskú dolinu uzatvára zaujímavý skalný útvar Čertova brána.

Adresa: Veľká Fatra, Blatnica, 038 15

Web: http://sk.wikipedia.org/wiki/Gadersk%C3%A1_dolina