Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline

Slovensko

Vo Vydrovskej doline neďaleko obce Čierny Balog sa nachádza jedinečný lesnícky skanzen spravovaný Lesmi SR. Skanzenom vedie viac ako trojkilometrový náučný chodník, tzv. „Chodník lesného času“ s niekoľkými desiatkami zastávok vybavených informačnými panelmi.

Návštevník tu uvidí množstvo zaujímavých exponátov, spozná rôzne prirodzené lesné stanovištia a pokochá sa prírodnými dielami medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu. Počas letnej sezóny je v miestnej horárni sprístupnené malé lesnícke múzeum.

V areáli skanzenu sa nachádza i lesná kaplnka a symbolický lesnícky cintorín s menami ľudí, ktorí prišli o život pri práci v lese a pre les. Do skanzenu sa dá dostať (okrem iného) Čiernohronskou lesnou železnicou alebo náučným chodníkom z centra obce Čierny Balog.

Lesnícky skanzen je živé múzeum, ktoré názorne vypovedá o lese a práci lesníkov v ňom. Bol založený v roku 2002.

Podstatou múzea je 3300 m dlhý chodník lesného času, kde je viac ako 66 náučných zastávok. Tie vypovedajú o histórii lesa, jeho životodarných funkciách, harmónii a kráse, o práci lesníkov, ktorí ho chránia a využívajú.

História

Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1,5 kilometra od Čierneho Balogu.

Na viac ako trojkilometrovom „Chodníku lesného času“ je v súčasnosti viac ako 80 zastávok, ktoré vám mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami ponúknu objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa.

Určite vás však zaujmú aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. Veľmi pôsobivým doplnením areálu sú prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu.

Od r. 2009 sa navyše môžete zo skanzenu vrátiť do centra obce Náučným chodníkom obce Čierny Balog, ktorý začína na konci parkoviska a končí pri Obecnom úrade.

Budovanie skanzenu nie je ukončené. Chceme, aby ste tu každý rok nachádzali niečo nové. Veríme, že sa tak môže stať aj vďaka vašim nápadom a pripomienkam. V každom prípade sa na vašu návštevu naozaj tešíme !

Prístup: Autom, autobusom, i pešo. Atraktívny je prístup Čiernohronskou lesnou železnicou, ktorá vás z Hronca alebo z Čierneho Balogu privezie priamo na zastávku Vydrovo – Skanzen.

Expozície

Expozícia Izba starého horára je riešená ako rekonštrukcia pracovného priestoru – kancelárie horára z obdobia prvej polovice 20. storočia. Dôraz je položený na autenticitu výpovede s využitím dobového nábytku, bytových doplnkov, pracovných pomôcok i osobných vecí horára. Atmosféru živého prostredia tvoria originálne zbierkové predmety.

Expozícia Lesy Slovenska približuje lesy na území Slovenska v dvoch líniách. Prvá je charakteristika lesných porastov Slovenska na základe vegetačných stupňov podaná prostredníctvom výpovede o zastúpení prírodných druhov príznačných pre jednotlivé stupne. Druhá je charakteristika najvýznamnejších lesných drevín. Prezentované sú dreviny, pedologický, botanický a entomologický materiál.

Expozícia Lesy a život vyjadruje expresívnym až provokujúcim spôsobom problematiku vzťahu človeka a prírody, v tomto prípade zastúpenej lesom. Poukazuje na zhubný vplyv nešetrného konzumného životného štýlu „západnej“ civilizácie na prírodné prostredie až po riziko jeho kolapsu formou priestorovej koláže obrazov, predmetov a materiálov charakteristických pre jednotlivé tváre reality s ambíciou vystihnúť atmosféru a vyslať varovný signál.

Expozícia Les v zrkadle vedy poukazuje na význam lesa pre človeka v minulosti i súčasnosti, približuje spôsoby jeho obhospodarovania a zameriava sa najmä na aktuálny stav rozpadávajúcich sa smrekových lesov. Hľadá jeho možné príčiny a prináša aj riešenia ako zdravotný stav slovenských smrečín zlepšiť a cestami prírode blízkeho obhospodarovania zabezpečiť ich dlhodobú prosperitu.

Expozíciu Strom je modlitba zeme k nebesiam… v Lesnej kaplnke tvoria drevené sochy zo súkromných zbierok autorov Vladimíra Morávka, Petra Zoričáka a Jána Krajčího a z fondov Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Prehliadka

Podrobná prehliadka lesníckeho skanzenu pri jeho dnešnej rozsiahlosti trvá takmer celý deň. Je preto dobré s tým počítať pri plánovaní vašej návštevy, v opačnom prípade si môžete vybrať niektorú z kratších trás, ktoré sú na informačnom karuseli pri vstupe / pokladni skanzenu.

Vaša obuv síce nemusí byť do náročného terénu, ale vhodná je pevnejšia športová obuv a výbava do dažďa. Rodiny s detskými kočíkmi si však tiež nájdu vhodnú trasu.