Cestovné poistenie sa vyplatí aj pri zimnej dovolenke na horách

Magazín

Mnoho ľudí obľubuje nielen letné, ale tiež zimné dovolenky na horách, ktoré sú plné radosti na snehu, lyžovačiek a podobne. Zimnú dovolenku možno prežiť na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí, a pri oboch typoch však netreba zabúdať na cestovné poistenie.

Lyžiarske sezóna je pre mnohých veľkým lákadlom, ale prináša so sebou aj nebezpečenstvá v podobné zranení na svahoch. Preto pred zimnými dovolenkami vždy poisťovne svojich klientov varujú pred všetkými možnými rizikami.

Čo všetko ponúka cestovné poistenie?

Cestovné poistenie predstavuje celý balík poistení, ako napríklad úrazové poistenie, ktoré uhradí ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu, na dovolenke v zahraničí uhradí prevoz pacienta do vlasti, poprípade prevoz pozostatkov do vlasti. Pri cestách a dovolenkách sa hodí aj poistenie batožiny, ktoré chráni váš osobný majetok a vypláca náhradu v prípade škody.

kPoistenie batožiny hradí škody pri lúpežiach, krádežiach, vlámaniach, prípadne aj pri odcudzení celého vozidla, kryje škody pri strate celej batožiny, ktorá bola odovzdaná prepravcovi, poškodenie batožiny pri nehode, alebo živelnej pohrome a podobne.

Cestovné poistenie aj pri lyžovačke na Slovensku

Ak sa rozhodnete tráviť niekoľko zimných dní na slovenských horách, tak si možno poviete, že cestovné poistenie nebude potrebné. Ale opak je pravdou, pretože aj „doma“ sa vám môže prihodiť veľmi nepríjemná udalosť. Bežné zdravotné poistenie na horách nestačí, preto by ste si mali zaobstarať aj cestovné poistenie. k

Toto poistenie zahŕňa poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny. Napríklad pri zlomeninách a ich trvalých následkoch, vám poistenie úrazu uhradí všetky náklady za trvalý následok. k

Poistenie batožiny vám zaručí, že dostanete náhradu za ukradnuté lyžiarske vybavenie a poistenie zodpovednosti za škodu uhradí zas náklady, ktoré by ste mohli spôsobiť inej osobe na lyžovačke. Ak odchádzate na dovolenku do hôr a budete sa venovať aj športovým aktivitám, tak je odporúčané aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť.