Bez poistenia – ani na krok!

Magazín

V dnešnej dobe je cestovné poistenie automatickou súčasťou každej turistickej či pracovnej cesty do zahraničia. Z každej strany počúvame o dôležitosti poistenia pri návšteve zahraničia. Jedna strana to považuje iba za tlak zo strany poisťovní, ktoré majú záujem zvyšovať svoje zisky, druhá strana je presvedčená o dôležitosti a patričnom význame cestovného poistenia.

Rozhodnutie je iba na vás, no ak si nechcete pokaziť krásne zážitky z dovolenky či úspechy z pracovnej cesty nepríjemnosťami v podobe choroby, úrazu alebo nehody, odporúča sa uzavrieť cestovné poistenie.

Praktickým dôvodom uzatvorenia poistenia je fakt, že zdravotnícky systém na Slovensku poskytuje ošetrenie za podstatnej nižšie ceny, ako je tomu v mnohých iných štátoch Európy či sveta.

V zahraničí je totiž cena za ošetrenie v prípade choroby, úrazu alebo nehody oveľa vyššia a pre vás ako dovolenkárov to znamená nepredpokladaný výdavok, ktorý treba zaplatiť hneď na mieste.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie garantuje, že po návrate z dovolenky či pracovnej cesty budú všetky výdavky vynaložené na zdravotné a liečebné úkony preplatené poisťovňou. Či už ide o ošetrenie, liečenie, hospitalizáciu v nemocnici, náklady na nevyhnutné lieky alebo transport, peniaze budú vrátené.

Pri zahraničnej ceste, napríklad do Kolumbie, sa môžete rozhodnúť proti akým poistným rizikám sa dáte poistiť. Medzi najčastejšie poistné krytia patrí jednoznačne úrazové poistenie. Treba si však dávať pozor a nemýliť si tento typ poistenia s poistením liečebných nákladov.

Výhody cestovného poistenia

Finančná ochrana: Cestovné poistenie kryje neočakávané náklady, ako sú liečebné náklady, strata batožiny a zrušenie cesty z dôvodu choroby alebo úrazu.

Pokoj v duši: Cestovné poistenie vám môže poskytnúť pokoj na duši, keď viete, že ste krytí v prípade núdze.

Krytie rizikových aktivít: Niektoré poistky poskytujú krytie pre aktivity, ako je lyžovanie a potápanie, takže sa nemusíte obávať dodatočných nákladov spojených s týmito aktivitami.

Pomoc v núdzových situáciách 24 hodín denne, 7 dní v týždni: Väčšina poistných zmlúv cestovného poistenia ponúka nepretržitú núdzovú asistenciu, ktorá vám pomôže, ak sa počas pobytu v zahraničí dostanete do ťažkej situácie.

Krytie už existujúcich ochorení: Niektoré poistné zmluvy ponúkajú krytie už existujúcich stavov, takže si môžete byť istí, že ste v prípade núdze krytí.