Bez poistenia – ani na krok!

Magazín

Written on January 31, 2016 by admin in Nezaradené

V dnešnej dobe je cestovné poistenie automatickou súčasťou každej turistickej či pracovnej cesty do zahraničia. Z každej strany počúvame o dôležitosti poistenia pri návšteve zahraničia. Jedna strana to považuje iba za tlak zo strany poisťovní, ktoré majú záujem zvyšovať svoje zisky, druhá strana je presvedčená o dôležitosti a patričnom význame cestovného poistenia. Rozhodnutie je iba na vás, no ak si nechcete pokaziť krásne zážitky z dovolenky či úspechy z pracovnej cesty nepríjemnosťami v podobe choroby, úrazu alebo nehody, odporúča sa uzavrieť cestovné poistenie.

Praktickým dôvodom uzatvorenia poistenia je fakt, že zdravotnícky systém na Slovensku poskytuje ošetrenie za podstatnej nižšie ceny, ako je tomu v mnohých iných štátoch Európy či sveta. V zahraničí je totiž cena za ošetrenie v prípade choroby, úrazu alebo nehody oveľa vyššia a pre vás ako dovolenkárov to znamená nepredpokladaný výdavok, ktorý treba zaplatiť hneď na mieste. Cestovné poistenie vám garantuje, že po návrate z dovolenky či pracovnej cesty vám budú všetky výdavky vynaložené na zdravotné a liečebné úkony preplatené poisťovňou. Či už ide o ošetrenie, liečenie, hospitalizáciu v nemocnici, náklady na nevyhnutné lieky alebo transport, peniaze vám budú vrátené.

Pri zahraničnej ceste sa môžete rozhodnúť proti akým poistným rizikám sa dáte poistiť. Medzi najčastejšie poistné krytia patrí jednoznačne úrazové poistenie. Treba si však dávať pozor a nemýliť si tento typ poistenia s poistením liečebných nákladov.

View all posts by: admin