Cestovné poistenie – neoddeliteľná súčasť dovoleniek

Magazín

Všetci si zaslúžime oddych a preto si najmä počas letných mesiacov vyberáme dovolenky, ktoré v súčasnosti najradšej trávime pri mori. Ich neodmysliteľnou súčasťou je aj cestovné poistenie. Čo je cestovné poistenie, aké typy cestovného poistenia existujú, aké riziká môžu byť kryté a čo by sme mali vedieť, ak plánujeme uzatvoriť cestovné poistenie?

Cestovanie je pre mnohých ľudí obľúbenou formou oddychu a zábavy, no môže sa s ním spájať aj riziko. Nečakané situácie, ako napríklad choroba, nehoda alebo strata cenných vecí, môžu zničiť cestovateľské plány a pridať finančné a emocionálne zaťaženie. Práve preto je dôležité zabezpečiť si cestovné poistenie, ktoré môže pomôcť minimalizovať riziká a ochrániť turistov pred neočakávanými nákladmi.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktoré poskytuje ochranu pre rôzne nehody alebo problémy, ktoré môžu nastať počas cestovania. Môže zahŕňať ochranu v prípade zdravotných problémov, straty alebo poškodenia batožiny, zrušenia alebo odloženia letu, alebo v prípade potreby náhlej finančnej pomoci v zahraničí. Cestovné poistenie sa často ponúka ako samostatný produkt, ale môže byť tiež súčasťou cestovného balíčka alebo kreditnej karty.

Ide o poistenie, ktoré v sebe zahŕňa niekoľko základných zložiek, ktorými je poistenie storna zájazdu, poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poisteniepoistenie zodpovednosti za škodupoistenie asistenčných služieb.

Cestovné poistenie je možné si zaobstarať len na jednu dovolenku, ale pre tých, ktorí cestujú veľmi často, napríklad na služobné cesty je vhodnejšie a praktickejšie celoročné poistenie.

Je dôležité si uvedomiť, že cestovné poistenie môže mať obmedzenia a výnimky, a preto je dôležité preštudovať poistné podmienky pred kúpou. V niektorých krajinách je tiež dôležité zistiť, či cestovné poistenie pokrýva všetky požadované riziká, pretože v niektorých krajinách môžu existovať špecifické zdravotné alebo bezpečnostné riziká.

Poisťovne – kde vybaviť cestovné poistenie?

Ak plánuje človek cestovanie, môže byť veľmi užitočné uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré mu poskytne finančnú ochranu v prípade neočakávaných situácií, ako sú choroby, nehody, strata batožiny alebo iné nepredvídané udalosti. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, ako sa dá vybaviť cestovné poistenie v poistovniach.

  • Porovnanie ponuky rôznych poistných spoločností

Pred uzatvorením cestovného poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poistných spoločností. Existuje množstvo rôznych produktov cestovného poistenia, ktoré môžu zahŕňať rôzne riziká a poskytovať rôzne výšky krytia. Poistníci môžu mať na klientov tiež rôzne nároky. Je preto dobré si pozrieť, ktoré poistné spoločnosti sú na trhu dostupné a aké sú ich ponuky.

  • Výber vhodného produktu cestovného poistenia

Keď si človek vyberie niekoľko potenciálnych poistných spoločností, môže sa pozrieť na ich produkty cestovného poistenia a zistiť, ktorý z nich je preňho najvhodnejší. Je dôležité zistiť, čo všetko kryje cestovné poistenie, aké sú limity a výška poistného plnenia, a aké vylučujúce okolnosti existujú. Mnoho webových stránok ponúka kalkulačku cestovného poistenia, ktoré umožnia porovnať ceny a pokrytie rôznych plánov.

  • Vyplnenie žiadosti a podpis

Keď si človek vyberie produkt cestovného poistenia, môžete vyplniť žiadosť a podpísať ju. V závislosti od poistnej spoločnosti sa môže žiadosť vyplniť online alebo ju môže človek vyplniť na papieri a odoslať poštou. Pri vyplňovaní žiadosti by ste mali byť veľmi opatrní a zabezpečiť, aby boli všetky informácie uvedené správne. V niektorých prípadoch by človek mohol potrebovať aj overenie podpisu.

  • Zaplatenie poistného

Po podpísaní žiadosti bude človek požiadaný o zaplatenie poistného. V závislosti od poistnej spoločnosti a produktu cestovného poistenia sa môže poistné platiť jednorázovo alebo môže byť rozdelené na splátky. Je dôležité zaplatiť poistné včas, aby ľudia mohli byť krytí od dátumu, ktorý je uvedený v zmluve.

  • Potvrdenie o poistení

Keď je žiadosť o cestovné poistenie spracovaná a poistné je zaplatené, žiadatelia obdržia potvrdenie o poistení. Toto potvrdenie by mali mať so sebou na cestách a v prípade potreby ho môžu ukázať na mieste. V potvrdení by mali byť uvedené všetky dôležité informácie o poistení, ako je dátum platnosti, výška krytia a kontakt na poistnú spoločnosť v prípade, že bude nutné nahlásiť škodu alebo využiť asistenčné služby.

  • Asistenčné služby

Väčšina poistných spoločností ponúka aj asistenčné služby, ktoré môže človek využiť v prípade, že sa ocitne v núdzi. Asistenčné služby môžu zahŕňať poradenstvo pre cestovateľov, pomoc pri organizácii lekárskej starostlivosti alebo pomôcť s prekladom v prípade, že má niekto jazykové problémy.

V prípade, že nastane situácia, ktorá spadá pod riziká kryté vašim cestovným poistením, je nutné najskôr kontaktovať asistenčné služby poistnej spoločnosti. Zabezpečia potrebné informácie a pomôžu s organizáciou riešenia situácie.

Vybavenie cestovného poistenia môže byť jednoduché, ak sa na to dobre človek pripraví a má k dispozícii všetky potrebné informácie. Dôležité je si uvedomiť, že cestovné poistenie nie je povinné, ale môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade neočakávaných situácií, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť cestu. Preto je dobré sa dobre informovať a vybrať si produkt cestovného poistenia, ktorý človeku bude najviac vyhovovať.

Čo zahŕňa cestovné poistenie?

Cestovné poistenie môže zahŕňať rôzne oblasti, ktoré súvisia s cestovaním. Najčastejšie kryje náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť v zahraničí, záchranné a repatriačné náklady, stratu, krádež alebo poškodenie batožiny, poistenie storna cesty, prípadne aj rizikové aktivity, ako napríklad zimné športy alebo potápanie. Zahŕňa poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám, preto sa dá povedať, že riešiť škodovosť klienta.

Cestovné poistenie môže teda pokryť množstvo rizík, ktoré sa môžu pri cestovaní vyskytnúť, a zabezpečiť tak pokojnejší a bezpečnejší priebeh dovolenky či služobnej cesty. Je však dôležité si pred uzatvorením poistenia dôkladne porovnať ceny poistenia a overiť, aké riziká sú kryté a aké sú výšky limitov pre jednotlivé kategórie, aby sme boli dobre chránení v prípade neočakávaných udalostí.

Charakteristika jednotlivých zložiek cestovného poistenia

  • Poistenie liečebných nákladov – Toto poistenie, ktoré rieši zdravotná poisťovňa, hradí liečebné náklady počas ciest, vrátane hospitalizácie, liekov, prevozu do nemocnice, poprípade aj prevoz do vlasti, ak to bude nutné. Hradí tiež ambulantné a zubné ošetrenie a tiež aj náklady, ktoré boli vynaložené na záchrannú starostlivosť.
  • Poistenie úrazov – Toto poistenie je potrebné v prípade, že vám po úraze ostanú trvalé následky. Odškodnenie z tohto poistenia sa čerpá aj v prípade smrti v dôsledku vzniknutého úrazu.
  • Poistenie batožiny – K cestovnému poisteniu neodmysliteľne patrí aj poistenie batožiny. Toto poistenie je zamerané na krytie škôd vzniknutých stratou, poškodením, alebo odcudzením batožiny. Pri poistení batožiny sa myslí aj na osobné doklady, ako napríklad cestovný pas, občiansky a zdravotný preukaz a podobne.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu – Aj toto poistenie býva súčasťou cestovného poistenia a kryje všetky spôsobené škody na zdraví, živote, aj na majetku tretej osoby.

Súčasťou cestovného poistenia môže byť tiež aj poistenie stornovacích poplatkov a už spomenuté poistenie asistenčných služieb. K poisteniu asistenčných služieb možno zaradiť právnu pomoc, technickú asistenciu, pomoc pri predčasnom návrate z dovolenky a podobne.

TIP: Medzi populárne online poistenia patrí takisto PZP – Povinné zmluvné poistenie.