Neoddeliteľnou súčasťou dovoleniek je aj cestovné poistenie

Magazín

Všetci si zaslúžime oddych a preto si najmä počas letných mesiacov vyberáme dovolenky, ktoré v súčasnosti najradšej trávime pri mori.

Na dovolenke sa nám však zíde nielen letné oblečenie, plavky a opaľovací krém, ale tiež aj cestovné poistenie, ktoré je veľmi dôležité. Ide o poistenie, ktoré v sebe zahŕňa niekoľko základných zložiek, ktorými je poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie asistenčných služieb.

Cestovné poistenie je možné si zaobstarať len na jednu dovolenku, ale pre tých, ktorí cestujú veľmi často, napríklad na služobné cesty je vhodnejšie a praktickejšie celoročné poistenie.

Charakteristika jednotlivých zložiek cestovného poistenia

  • Poistenie liečebných nákladov. Toto poistenie hradí liečebné náklady počas ciest, vrátane hospitalizácie, liekov, prevozu do nemocnice, poprípade aj prevoz do vlasti, ak to bude nutné. Hradí tiež ambulantné a zubné ošetrenie a tiež aj náklady, ktoré boli vynaložené na záchrannú starostlivosť.
  • Poistenie úrazov. Toto poistenie je potrebné v prípade, že vám po úraze ostanú trvalé následky. Odškodnenie z tohto poistenia sa čerpá aj v prípade smrti v dôsledku vzniknutého úrazu.
  • Poistenie batožiny. K cestovnému poisteniu neodmysliteľne patrí aj poistenie batožiny. Toto poistenie je zamerané na krytie škôd vzniknutých stratou, poškodením, alebo odcudzením batožiny. Pri poistení batožiny sa myslí aj na osobné doklady, ako napríklad cestovný pas, občiansky a zdravotný preukaz a podobne.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu. Áno, aj toto poistenie býva súčasťou cestovného poistenia a kryje všetky spôsobené škody na zdraví, živote, aj na majetku tretej osoby.

Súčasťou cestovného poistenia môže byť tiež aj poistenie stornovacích poplatkov a už spomenuté poistenie asistenčných služieb. K poisteniu asistenčných služieb možno zaradiť právnu pomoc, technickú asistenciu, pomoc pri predčasnom návrate z dovolenky a podobne.