Poistenie kedykoľvek a kdekoľvek

Magazín

Vycestovali ste narýchlo alebo ste proste pri plnom diári a množstve povinností zabudli na poistenie? Nezúfajte, cestovné poistenie pre seba aj svojich blízkych si môžete zadovážiť aj na poslednú chvíľku. Stačí, ak máte pri sebe svoj mobilný telefón a poistenie si aktivujete jednoduchým zaslaním SMS kedykoľvek a kdekoľvek. 

Ak sa niekto chystá na dovolenku cestovať autom, odporúča sa skontrolovať si poistenie vozidla, aby sa prešlo nepríjemnostiam.

SMS cestovné poistenie

Nápad SMS poistenia vznikol z potreby uzatvoriť cestovné alebo horské poistenie na poslednú chvíľu, priamo pri ceste do zahraničia alebo na dovolenku. Poznáme to hádam všetci. Akonáhle prekročíme hranice prichádzajú nám okrem esemesiek, oznamujúcich zmenu operátora aj esemesky, týkajúce sa poistenia.

SMS cestovné poistenie je typ cestovného poistenia, ktoré je dostupné cez SMS správu. Tento typ poistenia poskytuje základnú ochranu pre cestujúcich počas krátkeho pobytu v zahraničí. Proces získania poistenia je jednoduchý a rýchly, stačí poslať SMS správu s požadovanými informáciami a platbu uskutočniť prostredníctvom telefónneho účtu.

V súčasnosti môžete cez SMS uzavrieť niektoré zo základných typov poistenia. Ide o poistenie liečebných nákladov v zahraničí, o komplexné cestovné poistenie do zahraničia, ktoré zahŕňa okrem liečebných nákladov aj asistenčné služby, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách.

Cez SMS môžete uzavrieť aj komplexné cestové a horské poistenie na Slovensku.

SMS cestovné poistenie môže poskytovať ochranu pre prípad náhlej choroby, nehody alebo poistenie stornovana dovolenky, ale je dôležité si uvedomiť, že tento typ poistenia neposkytuje takú širokú ochranu ako kompletné cestovné poistenie.

Preto pred cestou odporúčame preskúmať všetky dostupné možnosti cestovného poistenia a vybrať si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Najväčšie výhody, ktorými sa poistenie cez SMS môže pochváliť je fakt, že poistenie nemá žiadne vekové obmedzenie, ďalej poskytuje rozsiahlu územnú platnosť a férovú cenu. Spokojní budete aj s platbou, ktorá sa neuskutočňuje dodatočne, ale prebieha hladko priamo počas uzatvárania poistného.

Online cestovné poistenie

Online cestovné poistenie funguje veľmi jednoducho a pohodlne. Cestovateľ si môže kúpiť poistenie priamo cez internet, bez toho, aby musel ísť do kancelárie alebo telefonovať na poistenie. Postup zvyčajne vyzerá nasledovne:

 1. Výber poistenia: Cestovateľ si vyberie poistenie na základe svojich potrieb a plánovanej doby pobytu v zahraničí.
 2. Vyplnenie formuláru: Po zvolení poistenia bude cestovateľ požiadaný, aby vyplnil krátky formulár s informáciami o sebe a svojom cestovaní.
 3. Výpočet ceny: Po vyplnení formulára bude cestovateľovi zobrazená cena poistenia. Väčšinou bude cena závisieť na dobe pobytu, destinácii, veku a zdravotnom stave cestovateľa.
 4. Zaplatenie: Ak sú cestovateľovi ponúknuté podmienky a cena vyhovujú, môže zaplatiť cez internetové platobné brány alebo inými možnosťami, ktoré sú mu ponúknuté.
 5. Potvrdenie a doklady: Po úspešnom zaplatení cestovateľ obvykle obdrží potvrdenie o kúpe poistenia a potrebné doklady pre cestu.

Výhody online cestovného poistenia zahŕňajú nižšie náklady, rýchlosť a pohodlie kúpy, možnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek kúpiť poistenie a možnosť ľahko porovnávať a nájsť najvhodnejšie cestovné poistenie pre konkrétnu potrebu.

Na trhu je mnoho poistovni, ktoré majú rôzne druhy cestovného poistenia. Odporúčame pozrieť napríklad Axa cestovné poistenie, ale aj iných poskytovateľov.

Výhody a nevýhody cestovného poistenia

Existuje mnoho dôvodov, prečo si vybaviť cestovné poistenie pred cestovaním. Niektoré z hlavných dôvodov sú:

 1. Liečebné náklady: Cestovné poistenie môže kryť náklady na liečbu, ak sa cestovateľ počas svojej cesty ochorie alebo utrpí úraz. Bez poistenia by tieto náklady mohli byť veľmi vysoké a môžu predstavovať značnú finančnú záťaž.
 2. Záchranné služby: Cestovné poistenie môže kryť náklady na záchranu, ak sa cestovateľ dostane do nebezpečnej situácie alebo potrebuje urgentnú zdravotnú starostlivosť.
 3. Strata batožiny: Cestovné poistenie môže kryť náklady na nahradenie stratej batožiny alebo ukradnutých vecí, čím sa cestovateľ ochráni pred finančnou strátou.
 4. Rušenie alebo zmeškanie letu: Cestovné poistenie môže kryť náklady na ubytovanie, stravu a ďalšie náklady, ktoré vzniknú v prípade, že let je zrušený alebo cestovateľ mešká na let.
 5. Zodpovednosť voči tretím stranám: Cestovné poistenie môže kryť náklady na náhradu škody, ak cestovateľ spôsobí úraz alebo inú škodu niekomu inému na ceste.
 6. Psychologická pomoc: Niektoré cestovné poistenia ponúkajú aj psychologickú pomoc v prípade, že cestovateľ zažíva zdravotné alebo iné problémy na ceste.
 7. Pokoj v duši: Vlastniť cestovné poistenie môže cestovateľovi poskytnúť pocit istoty a pokoja, že v prípade nepríjemností na ceste bude mať finančnú ochranu a že bude môcť rýchlo a jednoducho získať potrebnú pomoc a podporu.

V každom prípade je dôležité zvážiť riziká spojené s cestovaním a zhodnotiť, či by cestovné poistenie bolo užitočné a potrebné.

Hoci cestovné poistenie má mnoho výhod, existujú aj niektoré nevýhody, ktoré by cestovatelia mali zvážiť.

 1. Cena: Cestovné poistenie môže byť pomerne drahé, najmä ak cestujete často alebo na dlhšie obdobie. Niektoré poistenia môžu byť drahšie ako samotná cesta.
 2. Výnimky a obmedzenia: Cestovné poistenie má určité obmedzenia a výnimky, ktoré môžu mať vplyv na krytie nákladov. Napríklad mnoho poistení nekryje náklady spojené s rizikovými aktivitami, ako sú extrémne športy alebo horolezectvo.
 3. Komplikované podmienky: Niektoré cestovné poistenia majú veľa podmienok a obmedzení, ktoré môžu byť pre cestovateľov zložité a zavádzajúce. Cestovatelia by mali venovať pozornosť podmienkam a overiť, čo je kryté a čo nie.
 4. Nadmerné krytie: V niektorých prípadoch môže byť krytie poskytované cestovným poistením nadmerné, čo môže viesť k zbytočným výdavkom.
 5. Riziko podvodu: Existuje riziko podvodu v súvislosti s cestovným poistením. Niektoré spoločnosti môžu byť nečestné a odmietať platiť nároky cestovateľov alebo vymáhať vysoké poplatky za zabezpečenie nárokov.
 6. Závislosť od poistenia: Ak sa cestovateľ spolieha príliš veľa na cestovné poistenie, môže to viesť k ignorovaniu bezpečnostných opatrení alebo zanedbaniu zdravotného stavu.

Je dôležité, aby cestovatelia zvážili tieto nevýhody a zvažovali, či cestovné poistenie je pre nich vhodné a potrebné. Pred kúpou poistenia sa odporúča preštudovať si podmienky a poradiť sa s odborníkom na poistenie, aby sa minimalizovali riziká a nevýhody.