Najčastejšie využívané hypotekárne úvery

Magazín

Hypotekárne úvery sú najčastejšie spájané s bývaním – s kúpou nehnuteľnosti, alebo výstavbou nového domu. Poznáme však niekoľko základných typov hypoték, ktoré si teraz charakterizujeme.

Základným druhom hypotekárneho úveru je klasická hypotéka, ktorá sa poskytuje hlavne za účelom investícii do nehnuteľností na našom území a to formou kúpy samotnej nehnuteľnosti.

Stavebný hypotekárny úver je poskytovaný rovnako často a je poskytovaný za účelom výstavby, modernizácie, alebo rekonštrukcie domov a bytov, alebo tiež na kúpu rozostavenej nehnuteľnosti spojenej s jej dostavbou.

V praxi sa môžeme stretnúť aj s kombinovanými hypotekárnymi úvermi, ktoré sú kombinované so stavebným sporením, s hypotekárnymi záložnými listami, alebo so životným poistením.  

Tiež ste už možno počuli aj o tzv. americkej hypotéke, ktorá predstavuje akýsi druh bezúčelovej hypotéky, ktorú možno využiť na krytie vyšších investícií, najčastejšie do nehnuteľností. Využiť ho však možno napríklad aj na kúpu motorového vozidla, alebo na zakúpenie rôznych technických zariadení.