Najčastejšie využívané hypotekárne úvery

Magazín

Hypotekárne úvery sú najčastejšie spájané s bývaním – s kúpou nehnuteľnosti, alebo výstavbou nového domu. Poznáme však niekoľko základných typov hypoték, ktoré si teraz charakterizujeme.

Hypotekárne úvery sú druh bankových úverov, ktoré slúžia na financovanie kúpy nehnuteľností, ako sú rodinné domy, byty alebo pozemky. Tento typ úveru je založený na nehnuteľnosti, ktorá slúži ako záruka úveru a banka môže túto nehnuteľnosť získať, ak dlžník neplatí splátky úveru.

Hypotekárne úvery

Hypotekárne úvery sú druh bankových úverov, ktoré sa používajú na financovanie kúpy nehnuteľností, ako sú rodinné domy, byty alebo pozemky. Úver je založený na nehnuteľnosti, ktorá slúži ako záruka úveru, a banka môže túto nehnuteľnosť získať, ak dlžník neplatí splátky úveru.

Hypotekárne úvery môžu mať rôzne typy úrokových sadzieb, ako sú fixné alebo meniace sa úrokové sadzby, a rôzne dĺžky splatnosti, ako sú 15, 20 alebo 30 rokov.

Dlžník môže tiež vybrať, či chce splácať úver v pravidelných mesačných splátkach, ktoré zahŕňajú úrok aj pôžičku, alebo v splátkach, ktoré sa postupne znižujú.

Rozhodujúce faktory

Pri výbere hypotekárneho úveru je dôležité zvážiť množstvo faktorov, ako je úroková sadzba, dĺžka splatnosti, výška mesačnej splátky a ďalšie poplatky, ako sú poplatky za spracovanie alebo poplatky za zmenu úrokovej sadzby.

Je tiež dôležité porovnať ponuky rôznych bánk a finančných inštitúcií a získať odbornú radu, aby ste získali najlepší hypotekárny úver pre svoje potreby.

Druhy hypotekárnych úverov

Základným druhom hypotekárneho úveru je klasická hypotéka, ktorá sa poskytuje hlavne za účelom investícii do nehnuteľností na našom území a to formou kúpy samotnej nehnuteľnosti.

Stavebný hypotekárny úver je poskytovaný rovnako často a je poskytovaný za účelom výstavby, modernizácie, alebo rekonštrukcie domov a bytov, alebo tiež na kúpu rozostavenej nehnuteľnosti spojenej s jej dostavbou.

V praxi sa môžeme stretnúť aj s kombinovanými hypotekárnymi úvermi, ktoré sú kombinované so stavebným sporením, s hypotekárnymi záložnými listami, alebo so životným poistením.  

Tiež ste už možno počuli aj o tzv. americkej hypotéke, ktorá predstavuje akýsi druh bezúčelovej hypotéky, ktorú možno využiť na krytie vyšších investícií, najčastejšie do nehnuteľností. Využiť ho však možno napríklad aj na kúpu motorového vozidla, alebo na zakúpenie rôznych technických zariadení.