Írska kliatba

Magazín

„Írska kliatba“ je dramatická hra, ktorú napísal Martin Casella a ktorá sa zaoberá citlivou otázkou mužského tela, najmä vo vzťahu k írsko-americkej komunite. Hra mala premiéru na off-Broadwayi v roku 2005 a odvtedy sa hrala v mnohých ďalších mestách po celom svete.

Hra sa odohráva v pivnici kostola v Amerike v New Yorku, kde sa každý týždeň stretáva skupina Írsko-amerických mužov, aby diskutovali o svojich pocitoch týkajúcich sa ich malých penisov. Skupinu vedie otec Kevin Shaunessy, ktorý sám bojuje so svojou vierou a vlastnými pocitmi nedostatočnosti.

Muži sú rôzneho veku, od dvadsiatnikov až po šesťdesiatnikov, a všetci majú svoje vlastné dôvody, prečo sa do skupiny pridali. Niektorí sú slobodní a dúfajú, že nájdu lásku, iní sú ženatí a zápasia s problémami v oblasti intimity.

Ako hra postupuje, muži sa jeden druhému otvárajú o svojich neistotách a bojoch s mužskosťou. Zdieľajú príbehy o minulých vzťahoch, neúspešných manželstvách a premárnených príležitostiach, z ktorých vinia svoju malú veľkosť. Hra skúma spoločenský tlak na prispôsobenie sa určitému ideálu mužnosti a daň, ktorú si vyberá na mužoch, ktorí sa do tohto ideálu nehodia.

Hlavná myšlienka hry

Hoci sa téma hry môže zdať kontroverzná alebo dokonca tabuizovaná, Casella k nej pristupuje citlivo a súcitne. Hra nie je len sériou vtipov alebo drsného humoru, ale skutočným skúmaním emocionálneho vplyvu, ktorý môže mať telesný obraz na mužov.

Je silnou pripomienkou toho, že muži sú rovnako zraniteľní voči spoločenským tlakom a očakávaniam ako ženy a že dôsledky týchto tlakov môžu byť rovnako zničujúce.

Skvelé spracovanie hry

Okrem emocionálneho dopadu je „Írska kliatba“ aj dobre spracovaná hra z technického hľadiska. Postavy sú plne rozvinuté a komplexné, každá má svoje vlastné jedinečné motivácie a boje.

Dialógy sú prirodzené a pútavé a tempo hry je správne, nikdy sa nevlečie a nepôsobí unáhlene. Je to hra, ktorá vás od začiatku do konca vtiahne do života postáv a ich ciest.

Celkovo je „Írska kliatba“ premyslená a pútavá hra, ktorá sa zaoberá dôležitým a často prehliadaným problémom. Je silnou pripomienkou toho, že problémy s obrazom tela sa môžu týkať každého bez ohľadu na pohlavie a že je dôležité konfrontovať sa s týmito problémami a riešiť ich zdravým a podporným spôsobom. Hra je dôkazom sily divadla pri skúmaní zložitých problémov a podpore empatie a porozumenia.