Čo je hypotekárny úver?

Magazín

Pridané august 29, 2014 od admin v kategórií Nezaradené

Hypotekárny úver možno charakterizovať ako dlhodobý úver, ktorý sa v súčasnosti využíva veľmi často ako zdroj financovania bývania. Tento druh úveru je primárne určený na kúpu bytu, domu, pozemku, na rekonštrukciu, na výstavbu bývania, alebo na splatenie už skôr poskytnutého úveru, ktorý bol použitý ako investícia do nehnuteľností.

Hypotekárne úvery, ich charakteristika a možnosti poskytovania sú vymedzené v Zákone č. 483/2001 Zb. o bankách. O hypotekárne úvery môžu požiadať obce SR, fyzické osoby s trvalým pobytom v SR  a právnické osoby so sídlom na územní SR.

Hypotekárny úver určený na bývanie možno čerpať jednorázovo a to pri kúpe pozemku, alebo nehnuteľnosti, alebo postupne, pri výstavbe domu, alebo pri rekonštrukčných prácach. Ich splatnosť sa najčastejšie pohybuje od 4 do 30 rokov, s tým, že čím dlhšie sa úver spláca, tým je splátka nižšia.

Pozri všetky články: admin