Čo je hypotekárny úver?

Magazín

Hypotekárny úver možno charakterizovať ako dlhodobý úver, ktorý sa v súčasnosti využíva veľmi často ako zdroj financovania bývania. Aké faktory ho ovplyvňujú? Aké sú výhody a nevýhody hypotekárneho úveru?

Tento druh úveru je primárne určený na kúpu bytu, domu, pozemku, na rekonštrukciu, na výstavbu bývania, alebo na splatenie už skôr poskytnutého úveru, ktorý bol použitý ako investícia do nehnuteľností.

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je druh úveru, ktorý sa používa na financovanie kúpy nehnuteľnosti, ako je napríklad dom alebo byt. Tento typ úveru je zárukou banky, že v prípade, že dlžník nedodrží svoje záväzky, môže banka získať nehnuteľnosť ako zálohu na splatenie dlhu.

Hypotekárny úver je typ finančného produktu, ktorý umožňuje jednotlivcom a rodinám získať finančné prostriedky na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu nehnuteľnosti. Tento typ úveru je založený na zábezpeke v podobe nehnuteľnosti, ktorú klient kupuje alebo vlastní. Úverová suma je limitovaná hodnotou nehnuteľnosti, a preto je hypotéka často považovaná za jedno z najbezpečnejších finančných produktov pre banky.

Vymedzenie hypotekárneho úveru

Hypotekárne úvery, ich charakteristika a možnosti poskytovania sú vymedzené v Zákone č. 483/2001 Zb. o bankách. O hypotekárne úvery môžu požiadať obce SR, fyzické osoby s trvalým pobytom v SR  a právnické osoby so sídlom na územní SR.

Faktory ovplyvňujúce hypotekárne úvery

Aby ste mohli získať hypotekárny úver, musíte splniť určité požiadavky, ako napríklad mať stabilný príjem a dobrú úverovú históriu. Banky tiež zvyčajne vyžadujú, aby ste mali určité percento z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť, ako vklad. Toto je potrebné preto, aby sa zabezpečilo, že máte záujem o nehnuteľnosť a že ste schopní platiť mesačné splátky.

Využitie hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver určený na bývanie možno čerpať jednorázovo a to pri kúpe pozemku, alebo nehnuteľnosti, alebo postupne, pri výstavbe domu, alebo pri rekonštrukčných prácach. Ich splatnosť sa najčastejšie pohybuje od 4 do 30 rokov, s tým, že čím dlhšie sa úver spláca, tým je splátka nižšia.

Výhody hypotekárneho úveru

Výhody hypotekárneho úveru sú mnohé. Prvou a najdôležitejšou je možnosť získať väčšie finančné prostriedky na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti. Ďalšou výhodou je možnosť splácať úver v dlhšom časovom období, čo umožňuje klientovi lepšie sa prispôsobiť mesačným výdavkom. Hypotekárne úvery tiež zvyčajne poskytujú nižšie úrokové sadzby ako iné typy úverov, čo znamená, že celkové náklady na úver sú nižšie.

Nevýhody hypotekárneho úveru

Aj napriek mnohým výhodám hypotekárneho úveru sú tu aj určité nevýhody. Jednou z nich je, že úverová suma je limitovaná hodnotou nehnuteľnosti, čo znamená, že ak klient potrebuje viac finančných prostriedkov, ako nehnuteľnosť stojí, bude musieť hľadať iné zdroje financovania. Ďalšou nevýhodou je dlhšie splatnosť úveru, čo znamená, že klient bude musieť splácať úver po dlhšiu dobu.

Ak ste rozhodli, že chcete získať hypotekárny úver, mali by ste si dobre premyslieť, či táto možnosť bude pre vás vhodná. Je dôležité zvážiť svoje mesačné príjmy a výdavky.