Hypotéka na bývanie – bývajte vo vlastnom

Magazín

Kto z nás by nechcel bývať vo vlastnom krásnom domčeku, alebo v útulnom byte? Povedzme si však na rovinu, len málokto má dostatok peňazí na to, aby si vlastné bývanie mohol okamžite kúpiť, preto tu existuje jedna možnosť – vziať si hypotéku z banky. Ako ju získať? Načo si dať pozor?

Mať vlastné bývanie je pre všetkých ľudí veľmi dôležité a kúpa vlastného domu predstavuje splnený sen. Aj mladí ľudia sa chcú osamostatniť a hypotekárny úver je jednou z najlepších a najvýhodnejších možností.

Čo je hypotéka?

Hypotéka je forma úveru, pri ktorom sa vkladá nehnuteľnosť ako záruka za splatenie dlhu. Je to dlhodobý úver poskytovaný bankou alebo finančnou inštitúciou, ktorý je určený na financovanie kúpy nehnuteľnosti, ako je napríklad dom alebo byt. Klient si požičiava určitú sumu peňazí na dobu, ktorá môže trvať aj niekoľko desiatok rokov, a spláca ju s úrokmi. Ak dlžník nesplatí úver, veriteľ môže vlastniť nehnuteľnosť, ktorá bola použitá ako záruka.

Faktory ovplyvňujúce hypotéku

Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú hypotéku:

 1. Príjem: Výška príjmu je kľúčovým faktorom pri posudzovaní žiadosti o hypotéku. Banky a finančné inštitúcie vyžadujú, aby klienti mali dostatočný príjem na to, aby splácali mesačné splátky.
 2. História úverov: Banky a finančné inštitúcie zvyčajne vyhodnocujú históriu úverov klienta, aby zistili, či spláca včas a či nemá žiadne negatívne záznamy v registri dlžníkov.
 3. Dlh: Celková výška dlhu klienta môže ovplyvniť jeho žiadosť o hypotéku, pretože banky a finančné inštitúcie berú do úvahy celkový dlh klienta pri posudzovaní jeho schopnosti splácať mesačné splátky.
 4. Doba splatnosti: Doba splatnosti hypotéky môže ovplyvniť výšku mesačných splátok. Čím dlhšie splatnostné obdobie, tým nižšie budú mesačné splátky, ale zároveň sa zvýši celková suma, ktorú klient za úver zaplatí.
 5. Výška úveru: Výška úveru môže ovplyvniť výšku mesačných splátok, ale tiež môže ovplyvniť schopnosť klienta splácať úver v plnej výške. Banky a finančné inštitúcie vyžadujú, aby klienti mali dostatočný príjem na to, aby splácali úver v plnej výške.

Tieto sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú hypotéku. Preto je dôležité, aby klienti dobre zvážili všetky faktory a poradili sa so svojím finančným poradcom, ktorý im pomôže zvoliť najvhodnejšiu hypotéku pre ich potreby.

Hypotéka pre mladých

Hypotéka umožňuje financovať bývanie a ak si máte možnosť vybrať hypotéku pre mladých, tak budete mať splátky hypotéky ešte výhodnejšie vďaka úrokovej sadzbe zníženej o príspevky od banky a štátu. Tento typ hypotéky je však určení len pre osoby vo veku 18-35 rokov, ktoré majú minimálny príjem dosahujúci 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.

Výhody hypotéky

Hypotéka môže mať mnoho výhod:

 • Financovanie kúpy nehnuteľnosti: Hypotéka je najlepšou možnosťou, ako získať finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti, pretože umožňuje získať väčšiu sumu peňazí, ako by ste mohli zaobstarať prostredníctvom bežných úverov.
 • Dlhodobý úver: Hypotéka je dlhodobým úverom, ktorý je možné splácať počas dlhšieho časového obdobia, čo umožňuje rozložiť výdavky na kúpu nehnuteľnosti do viacerých mesačných splátok.
 • Nižšie mesačné splátky: Vďaka dlhšiemu časovému obdobiu na splatenie hypotéky môžu byť mesačné splátky nižšie ako pri krátkodobých úveroch.
 • Úspora peňazí na dlhodobejšom horizont: Dlhšie splatnostné obdobie a nižšie mesačné splátky môžu ušetriť peniaze v dlhodobom horizonte.
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Kúpou nehnuteľnosti cez hypotéku môže dôjsť k zvýšeniu jej hodnoty, čo môže byť prínosom pre klienta, keď bude v budúcnosti chcieť nehnuteľnosť predať alebo využiť ako zdroj finančných prostriedkov.

Tieto sú len niektoré z výhod hypotéky, avšak je dôležité si uvedomiť, že hypotéka je stále formou úveru a pre klienta znamená záväzok platiť mesačné splátky počas určitého časového obdobia. Preto je dôležité dobre zvážiť, či je hypotéka pre vás vhodnou voľbou, a poradiť sa so svojím finančným poradcom.

Nevýhody hypotéky

Existuje niekoľko nevýhod, ktoré sú spojené s hypotékou:

 • Dlhodobý záväzok: Hypotéka je dlhodobým finančným záväzkom, ktorý môže trvať až 30 rokov alebo viac. Klienti musia byť pripravení splácať mesačné splátky po celú dobu splatnosti.
 • Vyššie náklady: V porovnaní s inými typmi úverov môžu byť náklady spojené s hypotékou vyššie, ako napríklad poplatky za spracovanie žiadosti alebo poplatky za uzatvorenie zmluvy.
 • Vyššie úrokové sadzby: Výška úrokovej sadzby môže ovplyvniť celkové náklady na hypotéku. Vysoké úrokové sadzby môžu zvýšiť celkové náklady na hypotéku a znížiť schopnosť klienta splácať mesačné splátky.
 • Riziko straty majetku: Ak klient nie je schopný splácať mesačné splátky, môže dôjsť k exekúcii a stratí sa jeho majetok.
 • Fixačný poplatok: Niektoré hypotéky obsahujú fixačný poplatok, ktorý bráni klientovi v zmene úrokovej sadzby počas doby splatnosti. Tento poplatok môže byť vysoký a môže zvýšiť celkové náklady na hypotéku.

Toto je len zopár nevýhod, ktoré sú spojené s hypotékou. Preto je dôležité, aby klienti dobre zvážili všetky faktory a poradili sa so svojím finančným poradcom, ktorý im pomôže zvoliť najvhodnejšiu hypotéku pre ich potreby.