Cestovné poistenie

Magazín

Obdobie letných mesiacov je už tradične charakterizované ako obdobie rôznych dovoleniek, výletov alebo tábor doma či v zahraničí. Trendom súčasnej doby je zabezpečiť si pred dovolenkou cestovné poistenie, ktoré ponúka poistnú ochranu počas trvania vašej dovolenky.

Dnes si už hádam iba málokto vie predstaviť situáciu, že by sa na vytúženú dovolenku vybral bez poistenia.

Cestovné poistenie je obľúbené pre svoju jednoduchosť, nenáročnosť vybavenia – dnes už aj prostredníctvom internetu a obľúbené je aj pre svoju spoľahlivú pomoc v prípade nepredvídaných udalostí pri cestovaní.

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktorý poskytuje ochranu pre cestujúcich počas ich dovoleniek alebo služobných ciest.

Cestovné poistenie ponúka ochranu pri úraze, odcudzení batožiny, takisto poistenie zodpovednosti za škodu. Rozdiely v cestovnom poistení spočívajú v tom, či sa chystáme na dovolenku k moru alebo na hory.

Cestovné poistenie vo svojej podstate predstavuje najmä zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia, ktoré je dobrovoľné. Nezaraďujeme ho do zákonného poistenie, ktoré je povinné a poznáme ho ako verejné zdravotné poistenie.

Cestovné poistenie si môžete vybaviť vo väčšine poisťovní na území Slovenskej republiky ako krátkodobé, čo znamená, že si ho uzatvárate na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí. Môžete si ho uzavrieť aj ako celoročné poistenie, či dokonca viacročné cestovné poistenie.

Komplexné cestovné poistenie sa skladá z viacerých poistných produktov, ktoré sú zhrnuté v jednej zmluve. Medzi tradičné produkty cestovného poistenia patrí poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie do zahraničia, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu na cestách, asistenčné služby v cestovnom poistení, poistenie právnej pomoci na cestách, poistenie stornovacích poplatkov, poistenie predčasného návratu, náklady na záchrannú činnosť alebo  zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku.

Je dôležité si uvedomiť, že poistenie cesty nie je všeobecným poistením, ale špecializovaným poistením na cestovanie, a preto má iný zoznam krytých rizík ako bežné zdravotné poistenie. Pred cestou sa odporúča vždy preštudovať podmienky cestovného poistenia a ubezpečiť sa, že všetky potrebné ochrany sú zahrnuté.