Cestovné poistenie

Magazín

Obdobie letných mesiacov je už tradične charakterizované ako obdobie rôznych dovoleniek, výletov alebo tábor doma či v zahraničí. Trendom súčasnej doby je zabezpečiť si pred dovolenkou cestovné poistenie, ktoré ponúka poistnú ochranu počas trvania vašej dovolenky. Aké sú cestovné poistenia? Pre koho sú výhodné?

Dnes si už hádam iba málokto vie predstaviť situáciu, že by sa na vytúženú dovolenku vybral bez poistenia.

Cestovanie je pre mnohých z nás neodmysliteľnou súčasťou života. Bez ohľadu na to, či ide o pracovné cesty alebo dovolenky, môže sa na cestách stať niečo neočakávané, ako napríklad zranenie, choroba (hoc aj na prvý pohľad neškodný pásový opar) alebo strata batožiny.

A práve preto je dôležité mať správne cestovné poistenie, ktoré vám poskytne ochranu v prípade neplánovaných udalostí. Cestovné poistenie môže poskytovať rôzne typy krytia, vrátane lekárskych nákladov, strata batožiny, omeškania letov a mnoho ďalších.

Cestovné poistenie je obľúbené pre svoju jednoduchosť, nenáročnosť vybavenia – dnes už aj prostredníctvom internetu a obľúbené je aj pre svoju spoľahlivú pomoc v prípade nepredvídaných udalostí pri cestovaní.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktorý poskytuje ochranu pre cestujúcich počas ich dovoleniek alebo služobných ciest.

Taktiež cestovné poistenie ponúka ochranu pri úraze, odcudzení batožiny, takisto poistenie zodpovednosti za škodu. Rozdiely v cestovnom poistení spočívajú v tom, či sa chystáme na dovolenku k moru alebo na hory.

Vo svojej podstate cestovné poistenie predstavuje najmä zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia, ktoré je dobrovoľné. Nezaraďujeme ho do zákonného poistenie, ktoré je povinné a poznáme ho ako verejné zdravotné poistenie.

Cestovné poistenie si môžete vybaviť vo väčšine poisťovní na území Slovenskej republiky ako krátkodobé, čo znamená, že si ho uzatvárate na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí. Je možné si ho uzavrieť aj ako krátkodobé poistenie, celoročné, poistenie či dokonca viacročné cestovné poistenie.

Komplexné cestovné poistenie sa skladá z viacerých poistných produktov, ktoré sú zhrnuté v jednej zmluve. Medzi tradičné produkty cestovného poistenia patrí:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
  • úrazové poistenie do zahraničia,
  • poistenie batožiny,
  • poistenie zodpovednosti za škodu na cestách,
  • asistenčné služby v cestovnom poistení,
  • poistenie právnej pomoci na cestách,
  • poistenie storna zájazdu, poistenie predčasného návratu,
  • náklady na záchrannú činnosť,
  • zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku.

Je dôležité si uvedomiť, že poistenie cesty nie je všeobecným poistením, ale špecializovaným poistením na cestovanie, a preto má iný zoznam krytých rizík ako bežné zdravotné poistenie.

Pred cestou sa odporúča vždy preštudovať podmienky cestovného poistenia a ubezpečiť sa, že všetky potrebné ochrany sú zahrnuté. Pre poistencov poisťovne Union je dostupná zľava 50 %, z toho dôvodu je vhodné zvážiť Union cestovné poistenie.

Krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie je druh cestovného poistenia, ktoré sa platí na krátkodobé cesty, zvyčajne na dobu do 30 dní, avšak môže ísť aj o jeden či pár dní.

To znamená, že ak plánujete cestovať do zahraničia alebo iného miesta na krátky čas, krátkodobé cestovné poistenie vám môže poskytnúť krytie v prípade, že sa na vašej ceste vyskytnú neočakávané situácie, ako sú zranenia, choroby alebo strata zavazadiel.

Takéto cestovné poistenie môže poskytnúť rôzne typy krytia, vrátane lekárskych nákladov, neplánovaných návratov, strata zavazadiel, omeškania letov a mnoho ďalších. Môže byť uzatvorené pred alebo po odchode z domova a krytie platí v čase trvania cesty.

Cestovné poistenie na krátku dobu môže byť výhodné pre tých, ktorí cestujú len na krátky čas, ale aj pre tých, ktorí cestujú častejšie, ale len na krátkodobé cesty. Ceny krátkodobého cestovného poistenia sa zvyčajne líšia v závislosti od počtu dní, destinácie, veku a ďalších faktorov.

Je dôležité si pred kúpou poistenia dôkladne preštudovať podmienky a zistiť, čo je kryté a čo nie, aby sa minimalizovalo riziko neplánovaných výdavkov. Aj keď si niekto môže myslieť, že mu pri ceste na pár dní cestovné poistenie nebude treba, je potrebné myslieť na všetky riziká, ktoré aj pri krátkodobej ceste existujú.

Ročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie je druh cestovného poistenia, ktoré poskytuje krytie pre opakované cesty počas celého roka.

To znamená, že ak často cestujete, ročné cestovné poistenie vám môže poskytnúť ochranu na všetkých vašich cestách počas celého roka, bez potreby uzatvárania poistného na každú jednotlivú cestu zvlášť.

Toto dlhodobé cestovné poistenie môže poskytovať rôzne typy krytia, vrátane lekárskych nákladov, neplánovaných návratov, strata batožiny, omeškania letov a mnoho ďalších. Ceny ročného cestovného poistenia sa zvyčajne líšia v závislosti od počtu ciest, destinácií, veku a ďalších faktorov.

Cestovné poistenie na rok môže byť výhodné pre tých, ktorí cestujú často alebo pravidelne, ako napríklad podnikatelia alebo manažéri, ktorí musia cestovať na pracovné cesty, ale aj pre tých, ktorí majú radi dovolenky a cestujú počas celého roka.

Je dôležité si pred kúpou poistenia dôkladne preštudovať podmienky a zistiť, čo je kryté a čo nie, aby sa minimalizovalo riziko neplánovaných výdavkov.